Đà Nẵng: 90% các thanh toán không dùng tiền mặt vào năm 2020

VietTimes -- Đến năm 2020, Đà Nẵng sẽ có khoảng 8.000 thiết bị chấp nhận thanh toán bằng thẻ, nâng tỷ trọng bình quân trong thanh toán không sử dụng tiền mặt chiếm 90%. Đây là mục tiêu mà UBND TP Đà Nẵng đặt ra trong Đề án “Nâng cao nhận thức và phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn TP Đà Nẵng”, nhằm giảm khối lượng tiền mặt trong lưu thông, tiết kiệm chi phí vận chuyển in ấn, nâng cao tốc độ luân chuyển, đảm bảo an ninh tiền tệ,…  hạn chế hành vi trốn thuế, tham nhũng và rửa tiền.
Đà Nẵng nỗ lực nâng tỷ trọng thanh toán không sử dụng tiền mặt lên 90% trong tổng phương tiện thanh toán.
Đà Nẵng nỗ lực nâng tỷ trọng thanh toán không sử dụng tiền mặt lên 90% trong tổng phương tiện thanh toán.

Mục tiêu đến 2020, có 8.000 thiết bị thanh toán điện tử

 Theo thông tin mà UBND TP Đà Nẵng đưa ra vào ngày 15/8, tính đến tháng 9/2018, Đà Nẵng đã có 21.375 doanh nghiệp đăng ký nộp thuế qua ngân hàng (chiếm 93% số lượng doanh nghiệp trên địa bàn). Trong đó, số lượng hóa đơn sử dụng trong thanh toán đạt 80% (3.304 hóa đơn), số tiền thu ngân sách nhà nước qua ngân hàng đạt 2.971 tỷ đồng (chiếm 99% tổng thu ngân sách qua Hải quan Đà Nẵng); có 879 đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước thực hiện chi trả qua tài khoản (chiếm 96% tổng số đơn vị); khoảng 58,42% hóa đơn tiền điện thanh toán qua ngân hàng,…

Đặc biệt, để đáp ứng nhu cầu thanh toán không sử dụng tiền mặt, hệ thống ngân hàng đã phát triển hệ thống thanh toán thẻ, sử dụng ATM, máy POS, mPOS,… với 501 máy ATM, 6.406 máy POS và mPOS, phát hành hơn 1.687 thẻ thanh toán.

Để đáp ứng hạ tầng trong thanh toán không sử dụng tiền mặt, Đà Nẵng đã liên tục phát triển và nâng cấp hệ thống truyền dẫn và kết nối, đảm bảo ổn định và tích hợp như: xây dựng trạm cáp quang biển SEMEWE 3 có tổng dung lượng 80Gbps kết nối với 40 nước châu Á và châu Âu; phát triển 60 đài vệ tinh phục vụ dịch vụ; lắp đặt hơn 300km cáp quang kết nối băng thông rộng, xây dựng mạng lưới wifi công cộng, đảm bảo độ bao phủ 430 điểm phát băng thông đạt 1Gbps. Hiện 100%  xã phường có internet, 100% doanh nghiệp kết nối internet,...

Thanh toán trực tuyến, không sử dụng tiền mặt đang được áp dụng trong các lĩnh vực
Thanh toán trực tuyến, không sử dụng tiền mặt đang được áp dụng trong các lĩnh vực

Đà Nẵng đặt mục tiêu đến cuối năm 2020, toàn TP sẽ phát triển thanh toán không tiền mặt, giảm tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán ở mức dưới 10%; phát triển thanh toán thẻ qua các thiết bị chấp nhận đạt 30 triệu giao dịch/năm; 95% các giao dịch nộp thuế qua ngân hàng; 100% Kho bạc Nhà nước trên địa bàn có thiết bị thanh toán chấp nhận sử sụng thẻ ngân hàng; 100% doanh số tiền điện được thanh toán qua ngân hàng; 70% cá nhân, hộ gia đình thanh toán tiền nước qua ngân hàng; 50% viện phí, khám chữa bệnh được thanh toán trực tuyến; lắp đặt hệ thống thanh toán sử dụng thẻ tại tất cả các cơ sở dịch vụ du lịch;…

Cần giải pháp đồng bộ

 Mặc dù việc phát triển hệ thống thanh toán không sử dụng tiền mặt trên địa bàn Đà Nẵng trong thời gian qua có nhiều chuyển biến, nhưng công tác giám sát, đôn đốc thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt chưa được chú trọng, kết quả đạt chưa cao như kỳ vọng, các tổ chức tín dụng chưa quan tâm tuyên truyền đến người dân, dịch vụ internet vẫn còn nghẽn mạng, chất lượng dịch vụ 3G chưa cao,.. đã ảnh hưởng đến các giao dịch thanh toán điện tử.

Để đạt được mục tiêu đề ra, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan liên quan gồm: Chi nhánh ngân hàng Nhà nước tại Đà Nẵng, Sở Du lịch, Sở Công thương… phát triển thanh toán điện tử với nhiều sản phẩm, dịch vụ, đa dạng, an toàn, thuận tiện, nhằm giảm thanh toán tiền mặt và sử dụng hóa đơn trong thanh toán của người dân và du khách. Ngân hàng nhà nước Chi nhánh Đà Nẵng đưa thanh toán không dùng tiền mặt vào làm nội dung chính trong hoạt động thanh tra, giám sát hàng năm; phối hợp với các sở, ban, ngành TP xây dựng các chính sách, cơ chế phối hợp để triển khai thanh toán không dùng tiền mặt đảm bảo an ninh an toàn;

Đối với các tổ chức tín dụng, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu thay đổi cách tiếp cận và phục vụ khách hàng, tăng cường công tác bảo mật, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật và thiết bị phục vụ thanh toán điện tử,…;

Chính sách phát triển thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt rất cần sự đồng bộ trong hạ tầng mạng internet, 3G
Chính sách phát triển thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt rất cần sự đồng bộ trong hạ tầng mạng internet, 3G

UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành có biện pháp tuyên truyền, khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng thanh toán trực tuyến. Đặc biệt chú ý xây dựng các ứng dụng thanh toán trực tuyến mới, tạo thuận lợi để người dân và du khách thanh toán điện tử hiệu quả.