Cuba cấm dùng tên Fidel Castro đặt cho các giải thưởng, đường phố, dựng tượng

VietTimes -- Quốc hội Cuba nhất trí thông qua đạo luật cấm dùng danh tính Fidel Castro đặt cho các quảng trường và đường phố trong nước, cấm dựng đài tưởng niệm hoặc sử dụng tên tuổi nhà lãnh đạo cách mạng vào mục đích thương mại. 
Lãnh tụ Fidel Castro
Lãnh tụ Fidel Castro

Trong phần mở đầu tài liệu nêu rõ đạo luật này phù hợp với ý muốn của bản thân lãnh tụ Fidel Castro khi sinh thời.

Không được phép lấy danh tính nhà lãnh đạo của cách mạng Cuba để đặt cho các "tổ chức, quảng trường, công viên, đại lộ, đường phố và những địa điểm công cộng khác", cũng như tên gọi của bất kỳ giải thưởng và danh hiệu, luật ghi rõ. Cũng  cấm sử dụng hình ảnh Fidel "để dựng đài kỷ niệm, các loại tượng" và những chủ thể tưởng niệm khác, cũng như phục vụ mục đích thương mại.

Đồng thời trong dự luật được thông qua này không hạn chế việc sử dụng hình mẫu nhà chỉ huy cách mạng trong các tác phẩm văn học.

Trong tương lai danh tính Fidel Castro chỉ có thể dùng để gọi tổ chức nào đó chuyên nghiên cứu di sản của vị lãnh tụ Cuba.