CTCP Cơ điện lạnh (REE) chi trăm tỉ mua vào cổ phiếu VIB

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Tại ngày 31/12/2022, REE ghi nhận giá trị đầu tư vào cổ phiếu VIB lên tới 738,3 tỉ đồng. Đây cũng là khoản đầu tư lớn nhất trong danh mục chứng khoán kinh doanh của REE tại thời điểm cuối năm 2022.

REE chi trăm tỉ mua 38 triệu cổ phiếu VIB?
REE chi trăm tỉ mua 38 triệu cổ phiếu VIB?

CTCP Cơ điện lạnh (Mã CK: REE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4/2022 với doanh thu thuần đạt 3.070,2 tỉ đồng, tăng 61,7% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi giá vốn hàng bán, REE báo lãi gộp 1.351,6 tỉ đồng, tăng 57% so với quý 4/2021.

Trong quý cuối năm 2022, doanh thu mảng hạ tầng điện, nước của REE đạt 1.647,4 tỉ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ, chiếm 53,6% tổng doanh thu; doanh thu mảng cơ điện lạnh tăng gấp 2,3 lần so với cùng kỳ, đạt 1.159,3 tỉ đồng, chiếm 37,7%; còn lại là doanh thu bất động sản, đạt 263,4 tỉ đồng.

Đáng chú ý, doanh thu tài chính quý 4/2022 của REE giảm mạnh 75% so với cùng kỳ năm trước xuống 59,4 tỉ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng 22% lên 247 tỉ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 304,2 tỉ đồng.

Ngoài ra, REE còn ghi nhận khoản lỗ khác lên tới 84,8 tỉ đồng. Kết thúc quý 4/2022, REE báo lãi sau thuế 968 tỉ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 719,2 tỉ đồng, giảm 9% so với quý 4/2021.

Lũy kế cả năm 2022, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của REE đạt lần lượt 9.371,8 tỉ đồng và 3.513 tỉ đồng, tăng lần lượt 61% và 65% so với thực hiện năm 2021, đồng thời vượt lần lượt 1% và 70% so với kế hoạch.

Trên bảng cân đối, tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của REE đạt 33.928 tỉ đồng, tăng 6,6% so với đầu năm. Trong đó, REE ghi nhận 1.151,2 tỉ đồng tiền và tương đương tiền, cùng 960,4 tỉ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.

Đang chú ý, danh mục chứng khoán kinh doanh của REE ghi nhận giá gốc ở mức 789,6 tỉ đồng. Trong đó, riêng khoản đầu tư vào cổ phiếu VIB của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam được REE ghi nhận ở mức 738,3 tỉ đồng. Nếu tính theo giá đóng cửa của cổ phiếu VIB tại thời điểm cuối năm 2022 (ở mức 19.000 đồng/cp), REE nắm giữ khoảng 38,8 triệu cổ phiếu VIB.

Ở phía bên kia bảng cân đối, nợ phải trả của REE tại ngày 31/12/2022 đạt 14.716 tỉ đồng, giảm 5% so với đầu năm. Trong đó, số dư nợ vay và nợ thuê tài chính (ngắn hạn và dài hạn) là 11.401 tỉ đồng, chiếm 33,6 % tổng nguồn vốn.

Tại thời điểm cuối năm 2022, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của REE là 10.706,1 tỉ đồng.

Ngày 1/3/2023, REE sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2022 bằng tiền tỷ lệ 10% và phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 15%.

Với 356,4 triệu cổ phiếu đã phát hành, REE sẽ chi 356,4 tỉ đồng và phát hành khoảng 53,46 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông. Ngày thanh toán cổ tức bằng tiền là 7/4/2022./.