Công bố thu nhập “khủng” năm 2015 của lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí

VietTimes -- Năm 2015, thu nhập người lao động của Công ty mẹ - PVN bình quân gần 30 triệu đồng/người/tháng, thu nhập của cấp quản lý trung bình 50,58 triệu đồng/người/tháng, tuy nhiên đơn vị này cho rằng mức này vẫn …không khuyến khích được người lao động.
Ảnh minh họa - Nguồn: KTĐT
Ảnh minh họa - Nguồn: KTĐT

Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa có Báo cáo Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Tập đoàn năm 2015. Theo đó, mức thu nhập bình quân thực hiện năm 2015 của người lao động PVN là 28,97 triệu đồng/người/tháng, trong khi kế hoạch đưa ra trước đó là 27,09 triệu đồng/người/tháng.

Đáng chú ý, trong báo cáo này có đề cập đến thu nhập của cấp quản lý doanh nghiệp tại PVN. Cụ thể, mức tiền lương bình quân của mỗi lãnh đạo PVN là 47,75 triệu đồng, cùng với mức tiền thưởng được trích từ các quỹ, trong năm 2015, mỗi “sếp” PVN nhận về trung bình 50,58 triệu đồng/người/tháng.

Theo BCTC của Công ty mẹ - PVN, trong năm 2015, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của đơn vị này đạt 19.100 tỷ đồng, giảm hơn 5.000 tỷ đồng so với năm 2014. Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2015 lại tăng 28 lần (so với năm trước), lên tới 2.778 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2015, Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ - PVN đạt 22.587 tỷ đồng, “hụt” hơn 7.329 tỷ đồng so với năm 2014. Chưa kể, trong năm 2015, đơn vị này phát sinh 1.703 tỷ đồng nợ xấu, tính đến 31/12/2105,  tổng nợ xấu của Công ty mẹ - PVN ghi nhận là 2.149 tỷ đồng, trong khi giá trị thu hồi chỉ khoảng 108 tỷ đồng.

Trong đề xuất, kiến nghị về chính sách tiền lương, tiền thưởng, Công ty mẹ - PVN cho biết, theo hướng dẫn tại Nghị định số 56/2016/NĐ-CP việc xác định quỹ tiền lương của Bộ máy quản lý điều hành của PVN được căn cứ trên các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận của Công ty mẹ Tập đoàn.

Nguồn thu của đơn vị này chủ yếu phụ thuộc vào hoạt đông đầu tư vốn của các đơn vị thành viên, trong khi đó lĩnh vực cốt lõi là tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khi với công nghệ phức tạp, đòi hỏi yêu cầu về trình độ chuyên môn, kỹ thuật lao động cao nhưng cũng tiềm ần nhiều nguy cơ rủi ro về hiệu quả đầu tư. Hoạt động sản xuất kinh doanh phụ thuộc vào biến động và diễn biến phức tạp của giá dầu, tình hình thực hiện đầu tư tại những vùng nhạy cảm, bất ổn chính trị… Bên cạnh đó, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu của Tập đoàn thường xuyên được lập trên cơ sở giá dầu kế hoạch được Nhà nước/Quốc hội thông qua. Tuy nhiên, trên thực tế có sự khác biệt lớn giữa giá dầu bình quân thực tế với giá dầu kế hoạch được Nhà nước phê duyệt.

Công ty mẹ - PVN cho rằng, “điều này ảnh hưởng tới kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận của Công ty mẹ PVN nói riêng và tập đoàn nói chung, việc xây dựng kế hoạch quỹ tiền lương cũng gặp khó khăn và không khuyến khích được người lao động, mặc dù các chỉ tiêu sản lượng của Tập đoàn đều vượt so với kế hoạch được giao.”

Vì vậy, PVN kiến nghị Bộ Công thương, Bộ Lao động – thương binh xã hội cho phép Tập đoàn này được xây dựng và quyết toán quỹ tiền lương năm 2016 và hai năm tiếp theo phù hợp với tình hình thực tế diễn biến ảnh hưởng của giá dầu thô suy giảm.

Trước đó, Báo cáo phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2016 đối với bộ máy điều hành tập đoàn của PVN gửi Bộ Công Thương và Bộ LĐ-TB&XH cũng “hé lộ” thu nhập “khủng” đối với các nhân sự cấp quản lý tập đoàn. Cụ thể,  ông Nguyễn Quốc Khánh (Chủ tịch PVN - thôi chức vụ từ năm 2017) có thu nhập 52 triệu đồng/tháng. Ông Nguyễn Vũ Trường Sơn, Tổng Giám đốc PVN, có thu nhập 47 triệu đồng/tháng. Các thành viên HĐTV khác có mức thu nhập thực tế từ 45 triệu đến 49 triệu đồng/tháng. Đối với các Phó tổng giám đốc cũng có thu nhập dao động khoảng 45-51 triệu đồng/tháng. Cụ thể, ông Lê Minh Hồng có thu nhập 45 triệu đồng, ông Nguyễn Quốc Thập 51 triệu đồng, ông Nguyễn Sinh Khang 47 triệu đồng, ông Nguyễn Hùng Dũng 47 triệu đồng, ông Ninh Văn Quỳnh 49 triệu đồng.

Ngoài ra, mức tiền lương bình quân thực hiện năm 2016 của người lao động PVN là 30 triệu đồng/người/tháng. Mức tiền lương bình quân kế hoạch năm 2017 được PVN đưa ra là 30 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2016, lợi nhuận hợp nhất sau thuế toàn PVN đạt 24.400 tỷ đồng, vượt 51,6%. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 22.400 tỷ đồng, vượt 37,4% kế hoạch năm.