Clip Trò chơi chết chóc của tay súng siêu đẳng phiến quân Huthis

VietTimes -- Clip xuất hiện dầu năm 2015, nhưng gần đây mới phổ biến trên mạng. Chỉ với súng AK-47 hoặc súng trường tiêu chuẩn, không kèm bất kỳ vật dụng dành cho bắn tỉa nào khác, tay súng phiến quân Huthis (Yemen) đã tạo nên màn bắn tỉa khó tin, nhưng chết chóc, khi bia bắn chính là đồng đội của anh ta
Clip Trò chơi chết chóc của tay súng siêu đẳng phiến quân Huthis

Đó là một trò chơi chết chóc. Nhóm phiến quân Huthis đùa vui với kỹ năng bắn tỉa của mình bằng cách: một người ngậm thuốc lá ngửa mặt lên trời, cho người còn lại... ngắm bắn, hai clip sau đó thì một người kẹp 3 điếu thuốc lá vào 3 kẽ ngón tay, và giơ ra cho người còn lại...ngắm bắn.

Đáng sợ là cả ba màn thi bắn đầu tiên đều thực hiện từ cự ly khoảng 5m, bằng AK-47 hoặc súng trường không kèm kính ngắm. 

Nhưng trong cả ba clip, hai người bắn đều hoàn thành xuất sắc màn bắn của mình. Ở clip thứ nhất, tay súng sử dụng AK-47 cần một phát để bắn gãy điếu thuốc mà "bia bắn sống" đang ngậm, và bốn phát bắn để hoàn thành bắn rụng 3 điếu thuốc kẹp trên tay người cùng toán. Tay súng sử dụng súng trường chỉ cần duy nhất một phát bắn đã hoàn thành "bài thi"

Các clip màn bắn tỉa chết chóc của phiến quân Huthis