Chuyện gì xảy ra nếu bạn không tắm trong 1 tháng?

Viettimes -- Tắm mỗi ngày là chuyện thường ngày, nhưng điều gì xảy ra nếu bạn không tắm trong một tháng?
Điều gì xảy ra nếu một tháng bạn không tắm? (nguồn IF)