Chân dung ông Đỗ Trường Minh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt

Ông Đỗ Trường Minh sinh năm 1971, từng đảm nhiệm chức Giám đốc Khối quản lý hoạt động Tập đoàn Bảo Việt. Trước đó, ông Minh công tác tại Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI).
Ông Đỗ Trường Minh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt.
Ông Đỗ Trường Minh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 được Tập đoàn Bảo Việt tổ chức vào ngày 27/6/2018 đã bầu ra các thành viên HĐQT và ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2018-2023.

Theo đó, HĐQT Tập đoàn Bảo Việt đã ban hành quyết định về việc bổ nhiệm ông Đỗ Trường Minh giữ chức vụ Tổng giám đốc Tập đoàn Bảo Việt kể từ ngày này.

Ông Đỗ Trường Minh sinh năm 1971, là người có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành bảo hiểm. Ông từng giữ vị trí lãnh đạo cấp phòng – ban của Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm bưu điện (PTI).

Tại Tập đoàn Bảo Việt, ông từng đảm nhiệm chức Giám đốc Khối quản lý hoạt động Tập đoàn Bảo Việt trong khoảng thời gian từ ngày 7/4/2015 đến ngày 27/5/2016.

Từ ngày 3/1/2018 đến ngày 27/6/2018, ông đảm nhiệm vị trí Quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, và đến nay là vị trí Tổng Giám đốc tập đoàn.

Về Tập đoàn Bảo Việt, năm 2018, Bảo Việt và các đơn vị thành viên ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất 41.799 tỷ đồng, tăng trưởng 27,6% so với năm 2017.

Trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, Bảo hiểm Bảo Việt ước đạt tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc 9.841 tỷ đồng, tăng 22,2% so với năm 2017.

Cùng với đà tăng trưởng chung, các nghiệp vụ chính như bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm trách nhiệm chung, bảo hiểm y tế ước đạt mức tăng trưởng đáng ghi nhận lần lượt là 30,1%, 30% và 26,4%; các nghiệp vụ khác như bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm tàu thủy vẫn duy trì mức tăng trưởng tốt, tiếp tục giữ ngôi đầu trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ và tỷ lệ tăng trưởng cao gần gấp đôi so với thị trường.

Ở lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục duy trì ngôi vị số 1 thị trường, tăng trưởng mạnh với doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 21.508 tỷ đồng, tăng 23,1% so với năm 2017.

Ở mảng chứng khoán, Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) lọt top 3 công ty chứng khoán có thị phần giao dịch trái phiếu và top 10 công ty chứng khoán có thị phần giao dịch cổ phiếu và chứng chỉ quỹ lớn nhất trên 2 sàn HSX và HNX. Năm 2018, tổng doanh thu của BVSC ước đạt 549 tỷ đồng, tăng trưởng 13,4% so với năm trước.

Lĩnh vực quản lý quỹ tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng ổn định, Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) ghi nhận tổng tài sản quản lý của BVF đạt 53.896 tỷ đồng, tương đương gần 2,5 tỷ USD, tăng trưởng 21,1% so với thời điểm cuối năm 2017. Doanh thu đạt hơn 100 tỷ đồng, tăng trưởng 8%.

Tại thời điểm 31/12/2018, tổng tài sản hợp nhất của Tập đoàn Bảo Việt đạt 113.769 tỷ đồng, tương đương gần 5 tỷ USD, tăng 24,5%; vốn chủ sở hữu đạt 15.435 tỷ đồng, tăng 6,8% so với thời điểm cuối năm 2017.

Theo bảng xếp hạng Thương hiệu Việt Nam 2018 vừa được Brand Finance công bố, Bảo Việt là thương hiệu đứng đầu trong ngành tài chính – bảo hiểm, trong Top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam. Giá trị thương hiệu Bảo Việt được định giá đạt 116 triệu USD, tăng 8 triệu USD so với năm 2017.

Theo Vietnamfinance

Link gốc: https://vietnamfinance.vn/doanh-nhan-tuoi-hoi-chan-dung-ong-do-truong-minh-tong-giam-doc-tap-doan-bao-viet-20180504224219263.htm