Các trường đại học bắt đầu tổ chức xét tuyển từ hôm nay

VietTimes –  Từ hôm nay (4/9) đến 17h ngày 9/9, các trường đại học sẽ tải cơ sở dữ liệu lên hệ thống tuyển sinh chung và tổ chức xét tuyển.

Hệ thống tuyển sinh chung có chức năng để thí sinh và phụ huynh có thể tra cứu để biết kết quả trúng tuyển, đồng thời có thể xác nhận nhập học ngay trên hệ thống.

Hệ thống tuyển sinh chung có chức năng để thí sinh và phụ huynh có thể tra cứu để biết kết quả trúng tuyển, đồng thời có thể xác nhận nhập học ngay trên hệ thống.

Theo thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), hệ thống tuyển sinh chung đã được nâng cấp, đáp ứng các thay đổi của quy chế và các văn bản quy định về tuyển sinh, để thuận tiện cho thí sinh đăng ký, kiểm tra, nộp lệ phí xét tuyển.

Thí sinh đăng ký nguyện vọng trực tuyến trên hệ thống với tất cả các phương thức xét tuyển; những thí sinh trúng tuyển có điều kiện có thể kiểm tra được thông tin đăng ký đã đúng với thông tin xét tuyển tại các trường hay chưa.

Ngoài ra, hệ thống cũng có chức năng để thí sinh có thể tra cứu để biết kết quả trúng tuyển, đồng thời có thể xác nhận nhập học ngay trên hệ thống.

Sau khoảng thời gian xét tuyển chung này, các trường đại học sẽ tải kết quả xét tuyển lần 1 cho tất cả các phương thức tuyển sinh lên hệ thống.

Ngày 10/9: Bộ GD&ĐT trả kết quả xử lý nguyện vọng lần 1; các trường tải về kết quả xử lý nguyện vọng lần 1;

Ngày 11-15/9: Thêm 5 lần xử lý nguyện vọng tương tự với quy trình mỗi ngày giống như lần 1;

Trước 17h ngày 17/9: Các trường nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống; rà soát và công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.

Các trường đại học, cao đẳng xét tuyển bổ sung do thiếu chỉ tiêu trong khoảng thời gian từ tháng 10/2022 đến tháng 12/2022.

Hệ thống hỗ trợ các trường dữ liệu tuyển sinh để xét tuyển và xử lý nguyện vọng đăng ký xét tuyển với tất cả các phương thức xét tuyển trên hệ thống; đồng thời cung cấp thông tin về thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học vào các trường.

Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung tiến hành xử lý nguyện vọng xét tuyển, chỉ làm nhiệm vụ lọc bỏ những thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng cao hơn vào trường khác ra khỏi danh sách trúng tuyển dự kiến mà các trường gửi lên hệ thống.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường phải triệt để tuân thủ: Danh sách thí sinh trúng tuyển chính thức vào trường là danh sách thí sinh được hệ thống xử lý nguyện vọng xét tuyển gửi lại trường lần cuối (trên cơ sở danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển do trường tải lên hệ thống), không được điều chỉnh danh sách trúng tuyển chính thức này.

Với thí sinh đã đáp ứng đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm, các trường không được xét lại mà phải tải danh sách lên hệ thống để xử lý nguyện vọng cùng với các đối tượng xét tuyển khác.

Để tra cứu kết quả trúng tuyển tuyển sinh đại học năm 2022, thí sinh có thể tra cứu thông tin trên hệ thống http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn của Bộ GD&ĐT hoặc trang web của trường đại học. Thông thường, những thông tin về điểm chuẩn, danh sách trúng tuyển thường được đặt ở vị trí trang chủ trên trang web của trường, hoặc trang đầu trong chuyên trang tuyển sinh của trường đó.

Bộ GD&ĐT lưu ý các cơ sở đào tạo bảo mật thông tin xét tuyển đại học

Bộ GD&ĐT vừa tiếp tục lưu ý các cơ sở đào tạo về công tác xét tuyển trong thời gian tới, trong đó khẳng định việc phân luồng để thí sinh nộp lệ phí xét tuyển qua Cổng dịch vụ công quốc gia vừa qua không ảnh hưởng đến kế hoạch xử lý nguyện vọng đã ban hành.

Hiện nay, một số cơ sở đào tạo đã hình thành nhóm xét tuyển khu vực phía Bắc và phía Nam. Các nhóm cần thống nhất việc hỗ trợ lẫn nhau trong xét tuyển và lọc ảo.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các nhóm trường phối hợp xét tuyển và tất cả các trường độc lập phải chủ động tham gia và thực hiện đầy đủ các bước trong quá trình tuyển sinh theo lịch chung.

Các trường cần tính toán việc điều chỉnh điểm dự kiến trúng tuyển, danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển sau mỗi lần lọc ảo trong nhóm và lọc ảo toàn quốc để đảm bảo danh sách chính thức trúng tuyển vào cơ sở đào tạo sau lần cuối cùng lọc ảo toàn quốc (ngày 15/9) sát với chỉ tiêu tuyển sinh của cơ sở đào tạo.

"Các cơ sở đào tạo, nhóm cơ sở đào tạo lưu ý bảo mật thông tin trong quá trình xét tuyển, xử lý nguyện vọng" - Bộ GD&ĐT đặc biệt lưu ý./.