Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị giao Sở TT&TT Hải Dương là hạt nhân thực hiện nhiệm vụ về xây dựng thương mại điện tử

VietTimes -- Phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Hải Dương chiều ngày 1/10, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đề nghị tỉnh giao nhiệm vụ, trách nhiệm cho Sở TT&TT là hạt nhân thực hiện các nhiệm cụ thể về xây dựng thương mại điện tử, hạ tầng viễn thông CNTT.
Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại buổi làm việc
Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại buổi làm việc

Theo báo cáo tại buổi làm việc: Vừa qua, tỉnh Hải Dương đã tập trung đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin. Năm 2019, theo đánh giá xếp hạng về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT và Truyền thông (Chỉ số ICT index) Hải Dương xếp thứ 19/63 tỉnh/ thành phố, tăng 7 bậc so với năm 2018; Chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính phủ điện tử năm 2018 tỉnh xếp thứ 18/63 tỉnh/thành phố, tăng 13 bậc so với năm 2017.

Đến nay, tỉnh đã xây dựng và đưa vào hoạt động Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hải Dương và Hệ thống "Một cửa điện tử" (Gồm: 18 Sở, ban, ngành; 12/12 huyện, thành phố; 244/264 xã, phường thị trấn). Ngoài ra, đã xây dựng và đưa vào hoạt động hệ thống "Một cửa điện tử" tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. Cổng thông tin điện tử của tỉnh và 52 trang thông tin điện tử thành phần của các Sở, ban, ngành và các huyện, thành phố được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh nhằm đảm bảo cung cấp, khai thác và tìm kiếm thông tin. Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đã được triển khai xây dựng, tích hợp 1840 thủ tục hành chính….

Phát biểu tại buổi làm việc,  Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị tỉnh giao nhiệm vụ, trách nhiệm cho Sở TT&TT  là hạt nhân thực hiện các nhiệm cụ thể về xây dựng thương mại điện tử, hạ tầng viễn thông CNTT trong đó có cả vấn đề dùng chung cơ sở hạ tầng, triển khai hạ tầng, chính quyền điện tử, đô thị thông minh, bảo đảm môi trường an toàn, an ninh mạng.

Đồng thời, Sở cũng là hạt nhân của lĩnh vực thông tin tuyên truyền, bảo đảm cho sự phát triển ổn định, vững mạnh của tỉnh. Bộ TT&TT đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư nguồn lực, ngân sách cho lĩnh vực lĩnh vực CNTT và truyền thông. Đối với một số nội dung, lĩnh vực chưa có hướng dẫn cụ thể, đề nghị tỉnh cho cơ chế để thực hiện thí điểm. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh để đẩy mạnh phát triển lĩnh vực CNTT tỉnh cần xây dựng các doanh nghiệp địa phương để tiếp cận đưa công nghệ về hỗ trợ người dân. 

Tỉnh Hải Dương kiến nghị với Bộ trưởng TT&TT và đoàn công tác một số nội dung như: Hỗ trợ tỉnh Hải Dương trong việc triển khai thí điểm truyền thanh không dây của Mobifone tại một số xã trên địa bàn tinh; triển khai thử nghiệm 5G tại Hải Dương phục vụ một số ứng dụng nền tảng Chính quyền điện tử và đô thị thông minh; định hướng, thu hút doanh nghiệp, công ty công nghệ cao về CNTT – Truyền thông đầu tư, xây dựng các nhà máy tại Hải Dương; hỗ trợ tỉnh xây dựng Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng...