Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm: "Với cuộc CMCN 4.0, tất cả các ngành, các lĩnh vực đều phải thay đổi, phải thực hiện chuyển đổi số"

VietTimes -- Phát biểu tại Hội nghị “Phát triển doanh nghiệp công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam” sáng 26/9 tại tỉnh Lâm Đồng, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm nhận định: "Với cuộc CMCN 4.0, tất cả các ngành, các lĩnh vực đều phải thay đổi, phải thực hiện chuyển đổi số. 
Thứ trưởng Phan Tâm phát biểu tại Hội nghị
Thứ trưởng Phan Tâm phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị do Bộ TT&TT phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương và UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức với chủ đề “Phát triển doanh nghiệp công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam”. 

Phát biểu khai mac Hội nghị, Thứ trưởng Phan Tâm nhận định, với các công nghệ của cuộc CMCN 4.0 như IoT, AI, Big Data,… các doanh nghiệp CNTT Việt Nam đã và đang cung cấp ra thị trường nhiều sản phẩm, ứng dụng, dịch vụ thương hiệu Việt thế hệ mới.

Đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, đã có nhiều sản phẩm, giải pháp hữu ích như giải pháp nền tảng IoT hỗ trợ doanh nghiệp quản lý môi trường, vận hành và giám sát quá trình nuôi trồng, không chỉ người sản xuất mà người tiêu dùng cũng có thể theo dõi, kiểm soát theo thời gian thực qua mạng Internet và thiết bị di động, quá trình phát triển cây trồng, vật nuôi. Những sản phẩm, giải pháp này không chỉ nâng cao sản lượng, chất lượng sản phẩm nông nghiệp mà còn phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh, tăng trưởng bao trùm.

Thứ trưởng cho biết: Là cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về CNTT, đầu năm 2019, Bộ TT&TT đã tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề ra hai chủ trương lớn. Đó là phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, trọng tâm là doanh nghiệp CNTT, công nghệ số với nhiệm vụ phát triển và đưa sản phẩm, giải pháp công nghệ số vào mọi lĩnh vực đời sống xã hội, thực hiện chuyển đổi số quốc gia. Thứ hai là phát triển sản phẩm dịch vụ Make in Việt Nam với nội hàm sáng tạo tại Việt Nam, thiết kế tại Việt Nam, sản xuất tại Việt Nam. Đây là một chủ trương quan trọng hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, phát triển bao trùm, thoát bẫy thu nhập trung bình, đưa Việt Nam thành nước phát triển, hiện thực hóa khát vọng về một Việt Nam hùng cường.

Thứ trưởng Phan Tâm cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam trong việc tìm ra những giải pháp công nghệ ứng dụng hiệu quả, giải quyết các bài toán đặc thù trong các lĩnh vực kinh tế xã hội của Việt Nam.

Thứ trưởng đề nghị các đại biểu tham dự Hội thảo cần tập trung trao đổi, thảo luận một số nội dung như: Với cuộc CMCN 4.0, tất cả các ngành, các lĩnh vực đều phải thay đổi, phải thực hiện chuyển đổi số để tận dụng cơ hội phát triển mà công nghệ số đem tới. Doanh nghiệp công nghệ chính là người dẫn dắt quá trình này, cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho chuyển đổi số; cơ quan nhà nước cần ưu tiên đầu tư, mua sắm và ứng dụng rộng rãi các giải pháp công nghệ sản phẩm, dịch vụ công nghệ thương hiệu Việt; Ngành nông nghiệp, phát triển nông thôn và ngành TT&TT cần hợp tác chặt chẽ hơn, gắn kết hữu cơ hơn để đề xuất chương trình hoặc kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp cao, nông nghiệp thông minh dựa trên nền tảng, trọng tâm việc ứng dụng giải pháp công nghệ của doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đồng thời thúc đẩy phát triển và ứng dụng có hiệu quả công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp.