Bộ Giao thông "bật đèn xanh" xây cảng thép Hòa Phát Dung Quất

VietTimes -- Bộ GTVT cho biết việc đầu tư xây dựng bến cảng chuyên dùng phục vụ trực tiếp khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất tại khu bến Dung Quất  là phù hợp quy hoạch phát triển cảng biển được duyệt tại Quyết định số 2369/QĐ-BGTVT.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo báo Đầu tư, Bộ GTVT thống nhất chủ trương đầu tư bến cảng chuyên dùng khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất có thể tiếp nhận tàu trọng tải đến 150.000 tấn hành hải an toàn.

Cụ thể, theo Quyết định số 2369/QĐ-BGTVT ngày 29/7/2016 của Bộ GTVT về phê duyệt Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Trung Trung Bộ (nhóm 3) đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 nêu rõ: khu bến Dung Quất I là khu bến tổng hợp, container với các bến cho tàu trọng tải đến 50.000 tấn, tàu công ten nơ có sức chở đến 4.000 TEU; có các bến chuyên dùng xuất sản phẩm dầu của liên hợp lọc hóa dầu, bến phục vụ công nghiệp đóng sửa chữa tàu biển, bến chuyên dùng của các cơ sở công nghiệp nặng cho tàu trọng tải đến 150.000 tấn hoặc lớn hơn tùy thuộc vào nhu cầu và năng lực của Nhà đầu tư.

Trong đó, đặc biệt sẽ xây dựng bến khu công nghiệp để phục vụ trực tiếp các nhà máy luyện thép và công nghiệp hóa dầu, quy mô phát triển có điều kiện phù hợp với tiến trình đầu tư phát triển khu công nghiệp.

Bộ Giao thông lưu ý chủ đầu tư tự huy động kinh phí thực hiện nạo vét và duy tu tuyến luồng chuyên dùng trước bến cảng (đoạn luồng từ phao 0 đến phao 3), tuyến luồng chuyên dùng dùng chung với các bến cảng lân cận và vũng quay tàu phù hợp với nhu cầu khai thác và tự chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư.

“Giao Cục Hàng hải Việt Nam hướng dẫn chủ đầu tư cập nhật bến cảng chuyên dùng Khu liên hợp sản xuất thép Hòa Phát - Dung Quất vào Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Trung Trung Bộ (nhóm 3)”, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Công chỉ đạo.

Trước đó, Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất đã xin phép xây dựng bến cảng chuyên dùng Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất tại vị trí trùng với vị trí xây cảng chuyên dùng Liên hợp thép Quảng Ngãi Quảng Liên đã được Bộ Giao thông chấp thuận.

Bến cảng thép Hòa Phát Dung Quất dự kiến có tổng chiều dài 2.353 m, có thể tiếp nhận tàu có tải từ 5.000 DWT đến 150.000 DWT; tổng khối lượng hàng dự kiến thông qua khoảng 30 triệu tấn/năm, trong đó có 4 triệu tấn thép thành phẩm.