Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định mới về điều kiện mở ngành đào tạo Đại học và sau Đại học

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes –  Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.
Việc các trường mở các ngành nghề đào tạo mới sẽ phải tuân thủ theo quy định mới của Bộ GD & ĐT
Việc các trường mở các ngành nghề đào tạo mới sẽ phải tuân thủ theo quy định mới của Bộ GD & ĐT

Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT quy định cụ thể về điều kiện phải có đơn vị chuyên môn cấp khoa hoặc tương đương để quản lý các hoạt động chuyên môn, giảng viên, người học và các nhiệm vụ quản lý khác đối với ngành đào tạo dự kiến mở.

Thông tư mới quy định cơ sở đào tạo phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện tối thiểu theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo để sẵn sàng chuyển sang dạy - học trực tuyến, bảo đảm chất lượng đào tạo theo quy định.

Điểm mới nữa trong Thông tư là đưa ra một số quy định mở và linh hoạt hơn về điều kiện mở ngành, tăng tính tự chủ cho các trường; đồng thời vẫn đảm bảo các điều kiện để nâng cao chất lượng đào tạo.

Thông tư có sự linh hoạt hơn khi không bắt buộc nhà trường phải đảm bảo đủ điều kiện ngay năm đầu tiên mở ngành, mà cho phép các trường chuẩn bị đội ngũ và điều kiện cơ sở vật chất phải bảo đảm đủ cho 2 năm học đầu của chương trình đào tạo, và có phương án, kế hoạch tuyển dụng, đầu tư đảm bảo cho các năm tiếp theo.

Xung quanh việc ban hành thông tư mới này, một chuyên gia có uy tín về CNTT trong ngành giáo dục cho biết, khi các trường mở ngành đào tạo mới, việc phải mời giảng viên bên ngoài mà thậm chí cả ở nước ngoài là một thực tế ai cũng thấy. Tuy nhiên, không phải giảng viên bên ngoài nào cũng ở gần trường để giảng dạy trực tiếp và việc tham gia trực tuyến cần phải được thể chế hoá như tinh thần của Thông tư này là rất đáng hoan nghênh.