Vụ Formosa: Hà Tĩnh đề nghị Thanh tra Chính phủ rút kinh nghiệm

Không những thẳng thắn chỉ ra "một số nội dung kết luận không đúng" của Thanh tra Chính phủ (TTCP) về Hà Tĩnh trong dự án Formosa..., UBND tỉnh Hà Tĩnh còn nêu ra một số hạn chế cần phải được "rút kinh nghiệm nghiêm túc trong hoạt động thanh tra".
Ông Thái Sinh - Chánh Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh sẵn sàng làm việc với Tổng TTCP
Ông Thái Sinh - Chánh Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh sẵn sàng làm việc với Tổng TTCP

Cần rút kinh nghiệm nghiêm túc

Báo Lao Động số 49 ngày 4.3 có bài "Hà Tĩnh: Cơ bản không đồng tình với kết luận của Thanh tra chính phủ" đã nêu rõ "một số nội dung kết luận không đúng với thực tế và quy định thời điểm hiện hành" mà báo cáo số 3010 ngày 14.7.2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ ra sau khi TTCP có kết luận số 1538 ngày 3.7.2014. Về những kết luận đó, ông Thái Sinh - Chánh Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh khẳng định Hà Tĩnh "cơ bản không đồng tình".

Sau khi chỉ ra những điểm kết luận không đúng, báo cáo 3010 còn nêu ra những vấn đề cần rút kinh nghiệm như: "TTCP thực hiện cuộc thanh tra trong thời gian quá dài (1 năm 6 tháng) vi phạm quy định của Luật Thanh tra năm 2010... Do hoạt động của Đoàn thanh tra kéo dài so với quy định, nhiều nội dung quan trọng nêu trong bản dự thảo Kết luận và văn bản kết luận không đúng với thực tế đã tạo dư luận không tốt và ảnh hưởng trên nhiều mặt.

Báo cáo 3010 của tỉnh Hà Tĩnh
Báo cáo 3010 của tỉnh Hà Tĩnh

Trình tự, thủ tục thanh tra nhìn chung chưa được thực hiện theo đúng quy định. Phạm vi thanh tra không được xác định rõ và thực hiện nghiêm túc... Đoàn thanh tra yêu cầu cung cấp hồ sơ tài liệu tràn lan, chọn công trình, dự án thanh tra nhiều trường hợp cảm tính một chiều theo phản ánh hoặc đơn thư.

Làm việc với đối tượng Thanh tra không có biên bản làm việc theo quy định (chỉ có ở UBND huyện Kỳ Anh, Đoàn thanh tra có lập biên bản làm việc về nội dung bồi thường giải phóng mặt bằng), còn tại các đơn vị khác đều không có biên bản làm việc, thiếu các bước làm việc đầy đủ, trách nhiệm với UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Do không thực hiện tốt trình tự, thủ tục về thanh tra, thiếu bước xác nhận số liệu, tình hình, kết quả làm việc bằng các biên bản với các đơn vị nên đã làm kéo dài quá trình, thời gian thanh tra...

Quá trình làm việc của Đoàn thanh tra và việc xem xét kết luận của TTCP không đánh giá được những chuyển biến về KTXH, kết cấu hạ tầng cũng như những kết quả đã đạt được trong quản lý đất đai của Hà Tĩnh từ năm 2004 lại nay. Đồng thời cũng không nêu được sát đúng những vấn đề căn bản, chi tiết đối với từng dự án được thanh tra. 

Hà Tĩnh từ 2004 - 2014 bị hậu quả nặng nề của 4 lần lũ lịch sử (thời kỳ lạm phát, khủng hoảng...) nhưng Đoàn thanh tra lại sử dụng áp đặt cho những năm trước đó, trong bối cảnh lịch sử như vậy là không đúng, cách nhìn nhận, đánh giá thiếu tích cực và xây dựng. Quá trình thanh tra ít đi sâu xem xét, đánh giá bản chất vấn đề, nặng về hình thức, thủ tục, áp dụng máy móc nguyên tắc pháp lý, xem nhẹ nhu cầu thực tiễn. 

Một số nội dung không đúng mà báo cáo 3010 chỉ rõ
Một số nội dung không đúng mà báo cáo 3010 chỉ rõ

Nhiều nội dung đánh giá kết luận không đảm bảo chính xác, khách quan, còn nặng về suy diễn, áp đặt, ít lắng nghe và tiếp nhận ý kiến từ cơ sở, địa phương. Do vậy, nhìn chung Kết luận thanh tra có hạn chế về nội dung và nhiều điểm không đúng, không phát huy được tác dụng, hiệu quả vốn có của công tác thanh tra.

Cuối cùng, báo cáo đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Tổng TTCP chỉ đạo, điều chỉnh, bổ sung các kết luận và kiến nghị thanh tra, có văn bản kết luận thanh tra đảm bảo chính xác, khách quan thay thế Kết luận thanh tra số 1538.

Sẵn sàng ra làm việc với Tổng TTCP

Ngày 6.3, TTCP có văn bản số 425 gửi Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh. "Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng TTCP, TTCP mời đồng chí Thái Sinh - Chánh thanh tra tỉnh Hà Tĩnh làm việc về một số nội dung liên quan đến tổ chức thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và kết luận thanh tra số 1538 ngày 3.7.2014 của TTCP về đầu tư, xây dựng cơ bản và quản lý, sử dụng đất đai đối với một số dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Cuộc làm việc do Tổng TTCP Huỳnh Phong Tranh chủ trì. Thời gian, ngày 16.3 tại trụ sở TTCP.

Nội dung cần rút kinh nghiệm nghiêm túc...
Nội dung cần rút kinh nghiệm nghiêm túc...

Trao đổi với PV Báo Lao Động vào chiều ngày 8.3, ông Thái Sinh - Chánh thanh tra tỉnh Hà Tĩnh - cho biết, ông chưa nhận được văn bản mà TTCP mời ra làm việc như nêu trên. Tuy nhiên, nếu có ông sẵn sàng ra theo lời mời. Ông Sinh cũng thông tin, nếu mời ra về vấn đề tổ chức thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và kết luận 1538 thì Hà Tĩnh đã thể hiện rõ qua văn bản giải trình rồi. Chỉ còn mấy nội dung nhỏ nữa. Cũng theo ông Sinh, khi ra làm việc "cái gì không đúng thì mình vẫn có ý kiến".

Theo Lao động