Vụ bổ nhiệm “thần tốc” Giám đốc Sở TNMT ở Đà Nẵng: Luật sư nói gì?

VietTimes – "Cần phải nói thêm rằng, các tiêu chuẩn nêu trên là cần thiết để đảm bảo việc đảm nhận chức danh Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định cũng như đảm bảo năng lực quản lý, lãnh đạo, điều hành… sau khi được bổ nhiệm" - Luật sư Trần Khánh Linh, Giám đốc Công ty Luật TNHH LDL nói với VietTimes.
Luật sư Trần Khánh Linh, Giám đốc Công ty Luật TNHH LDL
Luật sư Trần Khánh Linh, Giám đốc Công ty Luật TNHH LDL

Sau khi VietTimes đưa tin về việc Đà Nẵng bổ nhiệm ông Tô Văn Hùng, Trưởng ban Đô thị HĐND TP Đà Nẵng giữ vị trí Giám đốc Sở TNMT, đã có nhiều ý kiến bạn đọc bày tỏ quan điểm đồng tình khi bổ nhiệm người có năng lực, học vấn và trình độ vào vị trí chủ chốt, để góp phần xây dựng Đà Nẵng tốt đẹp hơn sau những sự việc đã xảy ra đối với lĩnh vực quản lý đất đai.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến khác liên quan đến tiêu chuẩn của chức danh, quy định về biên chế công chức, quy định về cấp bậc chuyên viên, các điều kiện cứng về bổ nhiệm chức danh Giám đốc Sở TNMT TP Đà Nẵng đối với ông Tô Văn Hùng.

Để rộng đường dư luận, VietTimes đã có cuộc phỏng vấn đối với luật sư Trần Khánh Linh, Giám đốc Công ty Luật TNHH LDL để làm rõ thêm những vấn đề pháp lý có liên quan.

VietTimes: Thưa ông, có nhiều ý kiến trái chiều về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Sở TNMT Đà Nẵng đối với ông Tô Văn Hùng. Trong đó không ít ý kiến cho rằng ông này chưa đủ tiêu chuẩn để được bổ nhiệm. Trên quan điểm pháp lý, ông đánh giá như thế nào?

Luật sư Trần Khánh Linh: Sau hàng loạt sai phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai xảy ra trên địa bàn thành phố xung quanh việc quản lý tài nguyên, đất đai, nhà công sản…khiến việc bổ nhiệm mới đối với chức danh Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường được người dân thành phố hết sức quan tâm.

Do đó, việc dư luận có những quan điểm trái chiều xung quanh việc bổ nhiệm ông Tô Văn Hùng vào chức danh Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, thậm chí có ý kiến cho rằng ông Tô Văn Hùng “chưa đủ tiêu chuẩn” theo quy định của pháp luật là điều dễ hiểu.

Ở góc độ pháp lý, tiêu chuẩn bổ nhiệm đối với chức danh Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được quy định rõ tại Thông tư 77/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017, có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2018. Vệc bổ nhiệm đối với ông Tô Văn Hùng vào vị trí Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng phải tuân theo các tiêu chuẩn tại Thông tư này, bao gồm các tiêu chuẩn chung về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; về hiểu biết, trình độ; về thời gian công tác, sức khỏe và các tiêu chuẩn cụ thể về năng lực, ngạch chuyên viên, năng lực ngoại ngữ, chương trình bồi dưỡng kiến thức…được quy định tại các Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8 của Thông tư này.

- Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng cũng như Giám đốc Sở Nội vụ trả lời VietTimes, khẳng định việc bổ nhiệm ông Tô Văn Hùng là đúng quy trình và đúng quy định. Ông có bình luận gì, trong tư cách một luật sự, thưa ông?

Ông Tô Văn Hùng đã được chuyển từ viên chức thành công chức từ năm 2016
Qua xem xét, nội dung trả lời báo giới của Trưởng ban Tổ chức thành ủy Đà Nẵng cũng như Giám đốc Sở Nội vụ cho rằng việc bổ nhiệm đối với ông Tô Văn Hùng là đúng quy trình và đúng quy định. Tôi cho rằng cần phải xem xét lại, bởi vì :

Thứ nhất, về việc Trưởng ban tổ chức thành ủy Đà Nẵng – ông Võ Văn Thương - cho rằng các tiêu chuẩn về chứng chỉ đào tạo chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường dành cho lãnh đạo Sở Tài nguyên môi trường hay về thời gian cộng dồn công tác ngành tài nguyên môi trường là 5 năm…không phải là các tiêu chuẩn bắt buộc mà chỉ là cơ sở để các địa phương tham khảo là trái với các nguyên tắc được quy định tại Điều 2 của Thông tư  77/2017/BTNMT, cụ thể :

“Điều 2. Nguyên tắc áp dụng

1. Cán bộ, công chức, viên chức khi được xem xét bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở phải đảm bảo các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh theo quy định của Đảng, Nhà nước và các tiêu chuẩn quy định tại Thông tư này.

2. Tiêu chuẩn Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở quy định tại Thông tư này là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền thực hiện và kiểm tra, giám sát việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá công chức giữ chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở.”

Do đó, theo tôi việc bổ nhiệm đối với chức danh Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng phải tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của Thông tư này và là các tiêu chuẩn bắt buộc.

Thứ hai, về việc bổ nhiệm ông Tô Văn Hùng vào chức danh Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường đã đúng quy định hay chưa thì cần phải xem xét liệu ông Hùng đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn đối với chức danh Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường theo quy định tại Thông tư 77/2017/BTNMT chưa.

Cụ thể, theo nội dung trao đổi của ông Võ Văn Thương – Trưởng ban Tổ chức thành ủy Đà Nẵng thì ông Tô Văn Hùng thì có thể thấy ông Tô Văn Hùng chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn sau :

- Hoàn thành Chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường dành cho lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức.

- Có thời gian công tác trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường từ 5 năm trở lên (cộng dồn). 

- Có thời gian từ 03 (ba) năm trở lên đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở, ban, ngành ở cấp tỉnh và tương đương hoặc là Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và tương đương trở lên; ưu tiên người đã có thời gian đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Cần phải nói thêm rằng, các tiêu chuẩn nêu trên là cần thiết để đảm bảo việc đảm nhận chức danh Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định cũng như đảm bảo năng lực quản lý, lãnh đạo, điều hành… sau khi được bổ nhiệm. 

Vì vậy, việc bổ nhiệm ông Tô Văn Hùng vào chức danh Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường khi chưa đáp ứng được các điều kiện trên là trái với quy định tại Thông tư 77/2017/BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở TN-MT TP Đà Nẵng
 Ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở TN-MT TP Đà Nẵng

- Có ý kiến băn khoăn việc chuyển ông Tô Văn Hùng từ viên chức Nhà nước (công tác tại Đại học Đà Nẵng) sang công chức Nhà nước khi được bầu vào HĐND TP Đà Nẵng liệu có đúng hay không, thưa ông?

Theo Luật Viên Chức, đặc biệt là Nghị định  29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thì việc chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ công chức được quy định như sau :

1. Viên chức đã có thời gian làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập từ đủ 60 tháng trở lên (không kể thời gian tập sự), có trình độ đào tạo, kinh nghiệm công tác và đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, khi cơ quan quản lý, sử dụng công chức có nhu cầu tuyển dụng thì được xét chuyển vào công chức không qua thi tuyển theo quy định của pháp luật về công chức”.

2. Viên chức khi được tiếp nhận, bổ nhiệm vào các vị trí việc làm được pháp luật quy định là công chức trong các cơ quan, tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội thì phải thực hiện quy trình xét chuyển thành công chức không qua thi tuyển theo quy định của pháp luật về công chức; đồng thời quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm là quyết định tuyển dụng.

Đồng thời, theo quy định của Luật cán bộ, công chức và điểm a, khoản 1, Điều 6 của Nghị định 06/2010/NĐ-CP của Chính phủ về quy định những người là công chức như sau :

Điều 6. Công chức trong cơ quan hành chính ở cấp tỉnh, cấp huyện
1. Ở cấp tỉnh:
a) Chánh văn phòng, Phó Chánh văn phòng, người giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó và người làm việc trong cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân;
b) Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân; người giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó và người làm việc trong các tổ chức không phải là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân;
c) Trưởng ban, Phó Trưởng ban, người giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó và người làm việc trong các tổ chức không phải là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân.

Như vậy, trường hợp của ông Tô Văn Hùng với thời gian công tác hơn 05 năm và giữ chức vụ Trưởng ban đô thị thuộc cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã thỏa mãn các điều kiện nêu trên. 

Ngoài ra, căn cứ theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 10 của Thông tư 13/2010/TT-BNV thì trường hợp của ông Hùng không phải tiến hành việc sát hạch khi tiếp nhận không qua thi tuyển.
Do đó, việc thủ tục chuyển đổi từ viên chức sang công chức của ông Tô Văn Hùng là đúng quy định của pháp luật.  

- Được biết HĐND là cơ quan dân cử, biên chế công chức nhà nước chỉ đối với người là cán bộ chủ chốt, vậy việc chuyển ông Tô Văn Hùng sang công chức có đúng chỉ tiêu và quy định không thưa ông?

Trưởng Ban tổ chức Thành ủy Đà Nẵng lên tiếng về chuyện bổ nhiệm “thần tốc” Giám đốc Sở TNMT Tô Văn Hùng
Theo quy định của Luật công chức và điểm a, khoản 1, Điều 6 của Nghị định 06/2010/NĐ-CP của Chính phủ về quy định những người là công chức được viện dẫn ở trên thì công chức trong cơ quan hành chính cấp tỉnh gồm : Chánh văn phòng, Phó Chánh văn phòng, người giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó và người làm việc trong cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân. 

Theo đó, ông Tô Văn Hùng giữ chức vụ Trưởng ban đô thị thuộc Cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng nên việc chuyển đổi ông Hùng sang công chức là phù hợp quy định của pháp luật.

- Liên quan đến quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức. Quy định tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 9/10/2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội có nêu: Công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính phải có thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương từ đủ 9 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc), trong đó thời gian giữ ngạch chuyên viên tối thiểu 1 năm (đủ 12 tháng)... Như vậy thì với quá trình công tác của ông Tô Văn Hùng có đảm bảo điều kiện này không thưa ông?

Theo quy định này, được hiểu để dự thi nâng ngạch chuyên viên chính thì ông Tô Văn Hùng phải có thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên, trong đó thời gian giữ ngạch chuyên viên tối thiểu 1 năm.

Căn cứ Quyết định số 78/2004/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành danh mục các ngạch công chức và ngạch viên chức thì ngạch giảng viên tương đương với ngạch chuyên viên. 

Do đó, căn cứ vào thời gian công tác ở ngạch giảng viên (tương đương ngạch chuyên viên) và ngạch chuyên viên (vị trí Trưởng ban đô thị) thì ông Hùng đảm bảo điều kiện dự thi ngạch chuyên viên chính theo quy định. 

- Xin chân thành cảm ơn!