Vụ bổ nhiệm “thần tốc” Giám đốc Sở TNMT Đà Nẵng:

Ông Tô Văn Hùng đã được chuyển từ viên chức thành công chức từ năm 2016

VietTimes – “Theo quy định thì viên chức muốn thành công chức thì phải thi sát hạch, nhưng trong điều kiện của anh Tô Văn Hùng thì được xem xét chuyển sang công chức” - ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng nói.

Ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng.

Ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng.

Trong khi báo chí tiếp tục đưa tin chuyện tân Giám đốc Sở TNMT TP Đà Nẵng được bổ nhiệm “thần tốc” khi chưa đủ các điều kiện theo thông tư của Bộ Tài Nguyên Môi trường (Bộ TNMT) đối với chức danh lãnh đạo Sở, thì nay, có thông tin cho rằng ông Tô Văn Hùng chưa là công chức nhà nước thì không thể tham dự kỳ thi chuyên viên chính và chưa đủ điều kiện để bổ nhiệm chức danh Giám đốc Sở TNMT TP Đà Nẵng.

Để rõ hơn về vấn đề này và rộng đường dư luận, VietTimes đã có cuộc trao đổi nhanh qua điện thoại với ông Võ Ngọc Đồng - Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng.

- Mấy ngày nay báo giới quan tâm đến việc Đà Nẵng bổ nhiệm "thần tốc" đối với ông Tô Văn Hùng giữ chức danh Giám đốc Sở TNMT khi chưa đủ tiêu chuẩn, thì nay có thông tin cho rằng ông Tô Văn Hùng chưa là công chức Nhà nước nên chưa thể thi chuyên viên chính và như vậy là chưa đủ điều kiện của Bộ Nội vụ về bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo. Ông có thể chia sẻ thông tin về vấn đề này?

Vấn đề này khi anh Tô Văn Hùng từ Đại học Đà Nẵng về HĐND thì đã làm thủ tục chuyển cho anh ấy thành công chức rồi.

- Ông có thể cho biết đó là thời điểm nào không thưa ông?

Thời điểm năm 2016, khi anh Tô Văn Hùng về công tác tại HĐND thì đã làm thủ tục cho anh ấy từ viên chức sang công chức.

- Nhưng theo được biết, để một viên chức thành công chức thì phải qua kỳ thi sát hạch tuyển công chức. Tại sao ông Tô Văn Hùng lại không phải thi thưa ông?

 Theo quy định của pháp luật, khi anh có thời gian 5 năm công tác thì là được xem xét chuyển sang công chức theo Luật Công chức.

- Vậy là đại diện cơ quan chuyên ngành, ông có thể cho biết nội dung đấy được quy định tại điều khoản nào của Luật Công chức không thưa ông?

Cái này là theo quy định theo Luật Công chức, Viên chức hiện hành. Anh có thể tìm hiểu và đọc Luật Công chức.

Ông Tô Văn Hùng đã được chuyển từ viên chức thành công chức từ năm 2016 ảnh 1

 Ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở TNMT được "đặc cách" từ viên chức sang công chức mà không thi tuyển khi trúng cử đại biểu HĐND TP Đà Nẵng từ năm 2016

- Nếu như ông nói vậy thì tất cả viên chức sẽ được chuyển sang công chức nếu đủ 5 năm công tác. Thưa ông?

Theo quy định thì viên chức muốn thành công chức thì phải qua thi sát hạch. Nhưng xem xét trong điều kiện của anh Tô Văn Hùng thì được xem xét chuyển sang công chức.

- Vậy là khi trở thành công chức thì ông Tô Văn Hùng miễn nhiên được thi chuyên viên chính và bổ nhiệm để trở thành Giám đốc Sở TNMT là đúng quy trình thưa ông?

Đúng rồi!

- Xin cảm ơn ông!

Điều 58, Luật Viên chức số 58/2010/QH12 của Quốc hội quy địnhviệc Chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức

1. Việc chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức được thực hiện như sau:
a) Việc tuyển dụng viên chức vào làm công chức phải thực hiện theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức. Trường hợp viên chức đã có thời gian làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập từ đủ 05 năm trở lên thì được xét chuyển thành công chức không qua thi tuyển;
b) Viên chức được tiếp nhận, bổ nhiệm vào vị trí việc làm được pháp luật quy định là công chức thì quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm đồng thời là quyết định tuyển dụng;
c) Viên chức được bổ nhiệm giữ các vị trí trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập mà pháp luật quy định là công chức thì được bổ nhiệm vào ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm, tiền lương được hưởng theo cơ chế trả lương của đơn vị sự nghiệp công lập, được giữ nguyên chức danh nghề nghiệp đã được bổ nhiệm, được thực hiện hoạt động nghề nghiệp theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan;
d) Cán bộ, công chức được chuyển sang làm viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật này;
đ) Công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập khi hết thời hạn bổ nhiệm mà không được bổ nhiệm lại nhưng vẫn tiếp tục làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập đó thì được chuyển làm viên chức và bố trí công tác phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ;
e) Quá trình cống hiến, thời gian công tác của viên chức trước khi chuyển sang làm cán bộ, công chức và ngược lại được xem xét khi thực hiện các nội dung liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng và các quyền lợi khác.
2. Chính phủ quy định chi tiết điều này.