Video phiến quân Huthis tiêu diệt đoàn cơ giới, thu chiến lợi phẩm của quân Arab Saudi

Trong video ngày 13/2/2016, phiến quân Huthis (Yemen) "khoe" đã phục kích diệt đoàn cơ giới của quân Arab Saudi ở tỉnh biên giới Najan, thu khá nhiều chiến lợi phẩm,
Video phiến quân Huthis tiêu diệt đoàn cơ giới, thu chiến lợi phẩm của quân Arab Saudi

Các chiến lợi phẩm thu được khá đa dạng, từ đại liên, đạn dược, đến cối 60 mm, lựu đạn, súng bộ binh, tất cả ddeuf do Mỹ sản xuất và trang bị cho quân đội Arab Saudi. 

Trong các video "tuyên truyền", phiến quân Huthis thường tránh đưa cảnh xác lính Arab Saudi vào trong khung hình và video này cũng vậy. Nhưng những hình ảnh trong video cho thấy đoàn cơ giới đã bị tập kích mãnh liệt bằng súng chống tăng. Các xe đều bị bắn hỏng tan tác, vương vãi trang bị cá nhân của lính Arab Saudi, cho thấy số phận của toán quân của đoàn cơ giới này là khá bi thảm.