Từ ngày 1/1/2017, Hà Nội thu lệ phí đăng ký mới ôtô là 20 triệu đồng

VietTimes -- Kể từ ngày 1/1/2017, Hà Nội sẽ tăng lệ phí đăng ký mới đối với ôtô từ 9 chỗ trở xuống lên mức 20 triệu đồng kể cả loại hình ôtô có kinh doanh vận tải hay không.
Ảnh minh họa, nguồn internet
Ảnh minh họa, nguồn internet

Giải thích về đề xuất này, UBND thành phố Hà Nội cho rằng việc ưu đãi đối với ôtô con từ 9 chỗ trở xuống có kinh doanh vận tải hành khách (có phí là 500.000 đồng) thấp hơn nhiều so với xe ôtô cùng loại không kinh doanh vận tải (có mức phí đăng ký là 20 triệu đồng), đã khiến các chủ phương tiện lợi dụng xin giấy phép kinh doanh vận tải hành khách để giảm mức phí phải nộp, mặc dù chỉ sử dụng phương tiện cho mục đích cá nhân. Điều này gây thất thoát cho ngân sách và đồng thời không đảm bảo công bằng đối với các chủ phương tiện.

Bên cạnh đó, UBND thành phố Hà Nội cũng không khuyến khích vận tải hành khách bằng ôtô dưới 10 chỗ bằng các hạn chế cấp phép tăng đầu xe, hay cấp mới cho doanh nghiệp taxi...

Ngoài sự thay đổi mức thu lệ phí cấp mới đăng kí và biển số ô tô dưới 9 chỗ, các mức thu đối với các phương tiện giao thông khác tại Hà Nội vẫn giữ nguyên, cụ thể: với xe ô tô (trừ xe dưới 9 chỗ trở người) có mức thu 500 nghìn đồng; xe rơ mi rơ móc (đăng ký rời) và xe rơ móc và 200 nghìn đồng; xe máy dưới 15 triệu là 500 nghìn đồng; xe máy từ 15-40 triệu là 2 triệu đồng; xe máy trên 40 triệu là 4 triệu đồng.

Trước đó, Bộ Tài chính cũng đã ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ áp dụng từ ngày 1/1/2017.

Theo đó, lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông được chia thành các mức khác nhau cho 3 khu vực: Khu vực I gồm thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; khu vực II gồm các thành phố trực thuộc Trung ương (trừ thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh), các thành phố trực thuộc tỉnh và các thị xã; khu vực III gồm các khu vực khác ngoài khu vực I và khu vực II nêu trên.

Mức thu lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông đối với cấp mới giấy đăng ký kèm theo biển số với ô tô trừ ô tô con không hoạt động kinh doanh vận tải hành khách áp dụng theo điểm 2 mục này thu theo khu vực I là 150.000 - 500.000 đồng, khu vực II và III là 150.000 đồng; với ô tô con không hoạt động kinh doanh vận tải hành khách khu vực I là 2.000.000 - 20.000.000 đồng, khu vực II là 1.000.000 và III là 200.000...