Trong vòng 6 tháng, cả nước phát hiện 412 cơ sở vi phạm ATTP

VietTimes -- Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm (ATTP) tại các quận, huyện, phường, xã của Hà Nội và TPHCM. Qua thanh tra nhiều cơ sở kinh doanh thực phẩm phải đóng cửa.
Nhiều cơ sở đã bị thu hồi.
Nhiều cơ sở đã bị thu hồi.

Kết quả sơ kết 6 tháng triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP tại Hà Nội, các đoàn thanh tra chuyên ngành ATTP đã thanh tra tại 5 quận, huyện; thanh tra 710 cơ sở. Qua đó, phát hiện 313 cơ sở vi phạm, trong đó nhắc nhở 34 cơ sở, phạt cảnh cáo 140 cơ sở, phạt tiền 139 cơ sở, với tổng số tiền phạt 337, 8 triệu đồng, đóng cửa 17 cơ sở.

Tại TPHCM, các đoàn thanh tra chuyên ngành ATTP đã thanh tra tại 5 quận, huyện và 10 phường, xã. Theo đó, đã thanh tra 446/7.097 cơ sở quản lý; phát hiện 99 cơ sở vi phạm, xử lý vi phạm và phạt tiền 82 cơ sở với tổng số tiền phạt 343,2 triệu đồng (còn 17 cơ sở đang xử lý).

Theo ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục ATTP (Bộ Y tế) đối với tuyến xã, phường, đặc biệt là xã, cần tiếp tục thí điểm thêm. Nếu thanh tra chuyên ngành ATTP được triển khai tại xã, phường, thị trấn thì cần đơn giản hơn quy trình thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ để dễ thực hiện và có hiệu quả cao hơn.