Tổng cục Quản lý đất đai nhắc địa phương công khai xử lý các vi phạm đất đai

VietTimes -- Tổng cục Quản lý đất đai - Bộ TNMT – vừa gửi công văn yêu cầu Sở TNMT các địa phương thực hiện rà soát, công khai các tổ chức sử dụng đất đang vi phạm pháp luật đất đai, và tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân để kịp thời kiểm tra, xử lý.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ TNMT đã nhiều lần yêu cầu các địa phương thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân, và báo cáo các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai về Bộ để đăng tải trên cổng thông tin điện tử.

Tuy nhiên, việc thực hiện của các địa phương vẫn còn chậm và kém hiệu quả. Cụ thể, từ năm 2015 đến nay, Tổng cục chỉ nhận được báo cáo của 30 tỉnh, thành phố về các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai để đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ. Nhưng trong đó, chưa tỉnh nào báo cáo kết quả xử lý vi phạm đối với các tổ chức đã công khai.

Do vậy, Tổng cục Quản lý đất đai đề nghị Sở TNMT các địa phương đẩy mạnh rà soát, đăng công khai các tổ chức vi phạm đất đai mà chưa xử lý xong trên Cổng thông tin điện tử của địa phương. Và gửi Tổng cục Quản lý Đất đai đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ.

Đồng thời Tổng cục cũng yêu cầu Sở TNMT báo cáo về việc thành lập, công bố đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh của người dân về các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai và tình trạng nhũng nhiễu trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai.

Với các địa phương đã thiết lập đường dây nóng mà chưa nhận được thông tin phản ánh nào thì cần rà soát, đánh giá lại việc tổ chức thực hiện, nhất là việc công bố công khai đường dây nóng và việc tổ chức xử lý thông tin phản ánh để chấn chỉnh kịp thời.