Thủ tướng quyết định triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP tại 9 địa phương.

VietTImes -- Ngày 26/11/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 47/2018/QĐ-TTg thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm (ATTP) tại các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và xã, phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cụ thể, 9 địa phương sẽ triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP gồm: Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Gia Lai.

Thời gian thực hiện thí điểm là 01 năm, bắt đầu từ ngày 10/06/2019, bắt đầu từ ngày 10/01/2019.

Trong đó, tại Hà Nội và TP.HCM sẽ triển khai thí điểm tại toàn bộ các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. 7 địa phương còn lại, sẽ triển khai thí điểm tối đa tại 25% số đơn vị hành chính cấp huyện và 25% đơn vị hành chính cấp xã.

Cũng theo Quyết định, người được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành ATTP tại các địa phương nêu trên phải am hiểu pháp luật về thanh tra và ATTP; có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan đến ATTP và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành ATTP…/.