Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn: Chính phủ điện tử “đo” bằng dịch vụ hành chính công trực tuyến

VietTimes -- Cho rằng thước đo của Chính phủ điện tử là dịch vụ hành chính công trực tuyến, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn cho rằng mặc dù rất nhiều lĩnh vực đã có dịch vụ công trực tuyến ở cấp độ 3, 4, (nộp hồ sơ và thanh toán online), tuy nhiên số lượng người dân lựa chọn dịch vụ này vẫn chưa cao, đặc biệt là tại khu vực nông thôn, miền núi.
Người dân làm thủ tục hành chính công tại điểm giao dịch bưu điện. Ảnh: Kiều Minh.
Người dân làm thủ tục hành chính công tại điểm giao dịch bưu điện. Ảnh: Kiều Minh.

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn cũng cho rằng việc đào tạo bồi dưỡng về lĩnh vực hành chính công của một doanh nghiệp bưu chính Nhà nước có ý nghĩa rất lớn trong thời điểm hiện nay.

Nội dung trên được trao đổi tại khóa bồi dưỡng đầu tiên về hành chính công đã được Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức tại Hà Nội, diễn ra trong 3 ngày 20-22/2.

Dự kiến, trong năm 2020, gần 2.000 lãnh đạo các Bưu điện tỉnh, thành phố và lực lượng cán bộ công nhân viên trực tiếp tham gia thực hiện dịch vụ hành chính công của Bưu điện Việt Nam sẽ được các giảng viên thuộc Học viện Hành chính quốc gia bồi dưỡng về lý luận, kĩ năng quan trọng nhất trong việc triển khai dịch vụ hành chính công vào cuộc sống.

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn cũng cho biết, từ năm 2021, công chức, viên chức Nhà nước sẽ thực hiện theo bảng lương mới. Tất cả các chức danh được hưởng lương ngân sách đến tận cấp xã đều phải xác định cụ thể từng công việc phải làm. Thêm vào đó, rất nhiều tỉnh, thành phố sẽ thực hiện sáp nhập cấp huyện, cấp xã. Đầu mối và số lượng công chức sẽ giảm đáng kể, tuy nhiên khối lượng công việc lại không hề giảm, thậm chí sẽ tăng lên.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn phát biểu tại khóa học. Ảnh: Kiều Minh
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn phát biểu tại khóa học. Ảnh: Kiều Minh

"Hiện nay chủ trương của Đảng và Nhà nước trong tiến trình đổi mới là xã hội hóa các dịch vụ công để giảm tải cho cơ quan hành chính, đồng thời nâng cao chất lượng các dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu của người dân và doang nghiệp. Để triển khai chủ trương này, các doanh nghiệp, các tổ chức Nhà nước có mạng lưới rộng khắp tới tận xã phải chung tay đảm nhiệm một phần công việc của cơ quan hành chính.

Trong đó Bưu điện Việt Nam là một trong những đơn vị có nhiều điều kiện tốt nhất để triển khai các dịch vụ hành chính công. Bởi đây không chỉ là doanh nghiệp bưu chính công ích duy nhất của Nhà nước, có mạng lưới rộng khắp tới tận cấp xã mà còn có nhiều kinh nghiệm trong việc triển khai các dịch vụ hành chính công trên cả nước", Thứ trưởng nói.

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn cũng cho rằng với mạng lưới đến tận cấp xã, Bưu điện Việt Nam cần tiếp tục chú trọng triển khai các dịch vụ hành chính công tại các điểm giao dịch để hỗ trợ người dân một cách tốt nhất tại địa bàn xã. Nhân viên Bưu điện dù không phải là công chức Nhà nước nhưng sẽ được đào tạo và phải có những kĩ năng triển khai dịch vụ hành chính công như những công chức hành chính để đảm bảo việc triển khai dịch vụ hành chính công đạt hiệu quả cao, phục vụ người dân, các tổ chức và doanh nghiệp một cách tốt nhất.