Thống nhất chủ trương cho Vingroup lập quy hoạch Khu nghỉ dưỡng tại xã Cẩm Lương

VietTimes -- Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo thống nhất chủ trương để Tập đoàn Vingroup nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết 1/500 Khu nghỉ dưỡng tại xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.
Khu vực nghiên cứu quy hoạch tại xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa
Khu vực nghiên cứu quy hoạch tại xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa

Xét đề nghị của Tập đoàn Vingroup và Sở Xây dựng Thanh Hóa về việc nghiên cứu, lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nghỉ dưỡng tại xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy. Ông Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo thống nhất chủ trương để Tập đoàn Vingroup nghiên cứu, lập quy hoạch chi tiết 1/500 Khu nghỉ dưỡng xã Cẩm Lương theo đề nghị của Sở Xây dựng.

Khu vực nghiên cứu quy hoạch có diện tích khoảng 17,8ha phía Bắc giáp núi Trường Sinh, phía Tây giáp núi Trường Sinh và khu G (theo quy hoạch), phía Đông giáp khu suối cá, phía Nam giáp đất ruộng.

Tính chất, chức năng khu vực lập quy hoạch chi tiết yêu cầu tuân theo quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt. Chi phí lập, thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch do Tập đoàn Vingroup chịu trách nhiệm chi trả và không được hoàn trả trong mọi trường hợp.

Trong thời hạn 180 ngày kể từ ngày ký nhận văn bản, Tập đoàn Vingroup phải hoàn thành việc khảo sát, lập quy hoạch, trình theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch, UBND huyện Cẩm Thủy có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn Vingroup tổ chức triển khai thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định.

Sau khi quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, việc chấp thuận chủ trương đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, các vấn đề về tài chính, đất đai khác có liên quan được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã có văn bản giao Sở Xây dựng tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Khu thương mại và nhà ở dân cư tại thị trấn Cẩm Thủy của Tập đoàn Vingroup.