Thanh Hóa: Đến năm 2035, quỹ đất xây dựng đô thị của huyện Nga Sơn sẽ tăng 4 lần

VietTimes -- Hiện trạng diện trạng diện tích tự nhiên huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa khoảng 157,82km2, diện tích xây dựng đô thị là 1.147,76ha. Dự báo quỹ đất xây dựng đô thị đến năm 2025 khoảng 4.380ha, đến năm 2035 khoảng 4.638ha.
Hiện trạng diện trạng diện tích tự nhiên huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa khoảng 157,82km2/ Ảnh: baothanhhoa.vn
Hiện trạng diện trạng diện tích tự nhiên huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa khoảng 157,82km2/ Ảnh: baothanhhoa.vn

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính huyện Nga Sơn, diện tích tự nhiên khoảng 157,82km2. Nga Sơn hiện có 27 đơn vị hành chính gồm 01 thị trấn huyện và 26 xã dân số thống kê 2017 khoảng 139,544 người, mật độ dân số trung bình 884,2 người/km2.

Theo phê duyệt nhiệm vụ thì đây sẽ là vùng phát triển đô thị, dịch vụ công nghiệp tập trung, phát triển dịch vụ du lịch tâm linh, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, phát triển nông nghiệp chất lượng cao và các ngành kinh tế biển, phát triển làng nghề truyền thống gắn với khai thác du lịch.

Dân số hiện trạng khu vực quy hoạch khoảng 139.544 người. Theo phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, dự báo đến năm 2025 huyện Nga Sơn có khoảng 155.000 người, dân số đô thị khoảng 25.000 người, tỷ lệ đô thị hóa 17%. Dự báo đến năm 2035 khoảng 165.000 người, dân số đô thị khoảng 48.000 người, tỷ lệ đô thị hóa 31%.

Hiện trạng diện trạng diện tích tự nhiên vùng huyện Nga Sơn là 157,82km2, diện tích xây dựng đô thị là 1.147,76ha. Dự báo quỹ đất xây dựng đô thị đến năm 2025 khoảng 4.380ha, đến năm 2035 khoảng 4.638ha.

Mục tiêu của việc lập đồ án quy hoạch nhằm phát huy các tiềm năng, thế mạnh của huyện Nga Sơn để phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, khai thác có hiệu quả mối quan hệ trong nước, khai thác thế mạnh về đầu mối giao thông, công nghiệp, du lịch, nông ngư nghiệp. Xây dựng nông thôn mới, tạo dựng hình ảnh của huyện Nga Sơn là huyện có bề dày lịch sử, truyền thống văn hóa; mạnh với cơ cấu kinh tế chủ đạo là công nghiệp - xây dựng và dịch vụ du lịch.

Xây dựng cấu trúc không gian lãnh thổ, liên kết đô thị, điểm dân cư nông thôn, đảm bảo phát triển cân đối hài hòa giữa đô thị và nông thôn; đảm bảo tính ổn định, phát triển bền vững; kết hợp chặt chẽ việc đảm bảo an ninh, quốc phòng và an toàn xã hội.

UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ là cơ quan phê duyệt quy hoạch, đồng thời giao cơ quan Chủ đầu tư và trình hồ sơ là UBND huyện Nga Sơn.