Thêm Bộ trưởng Nhạ muốn đổi “phí” thành “giá“

VietTimes -- Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ đề cập vấn đề này khi trình bày dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục đại học tại Quốc hội sáng 30/5. Theo đó, 2 trong số các nội dung sửa đổi tại dự thảo là rút ngắn thời gian đào tạo đại học, và đổi tên gọi học phí thành… giá dịch vụ đào tạo.
Bộ trưởng Bộ GDDT Phùng Xuân Nhạ. Ảnh: VTV
Bộ trưởng Bộ GDDT Phùng Xuân Nhạ. Ảnh: VTV

Giải thích cụ thể hơn về vấn đề này trước quốc hội, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, dự thảo Luật Giáo dục đại học sửa đổi đề tên gọi "giá dịch vụ đào tạo" thay cho “học phí” nhằm sát hơn với tính chất thu và các khoản thu.

Theo đó, "giá dịch vụ đào tạo" bao gồm phí dịch vụ đào tạo, dịch vụ tuyển sinh và các khoản thu dịch vụ khác...

Từ quan điểm dịch vụ đào tạo, Dự thảo Luật Giáo dục đại học sửa đổi đề xuất, với các dịch vụ do Nhà nước đặt hàng và cấp kinh phí thực hiện trong các trường đại học công lập, Bộ GDĐT và Bộ Tài chính là hai cơ quan xác định, quy định khung giá và giá cụ thể đối với các khoản thu dịch vụ đào tạo, cũng như khung giá, giá tối đa, giá dịch vụ tuyển sinh…

Với các dịch vụ không sử dụng ngân sách, dự thảo đề xuất các trường đại học được xây dựng và quyết định mức giá, nhưng theo quy định của pháp luật.

Giá dịch vụ đào tạo phải được công bố công khai cho từng năm học, khóa học cùng với thông báo tuyển sinh.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật Giáo dục đại học sửa đổi cũng đề xuất các vấn đề về cơ chế tự chủ, cơ chế quản lý tài chính tại các trường đại học theo hướng tự bảo đảm toàn bộ hoặc một phần kinh phí hoạt động, thời gian đào tạo tại các trường đại học công lập.

Đáng chú ý, dự thảo này xác định thời gian đào tạo tín chỉ trên cơ sở số lượng tín chỉ phải tích lũy quy định cho từng chương trình và trình độ đào tạo.

Số lượng tín chỉ cần tích lũy đối với mỗi trình độ được quy định trong khung trình độ quốc gia do Bộ GDĐT ban hành.

Đối với việc học đại học theo tín chỉ, hiệu trưởng trường đại học được quyết định số lượng tín chỉ phải tích lũy cho từng chương trình và trình độ đào tạo phù hợp với quy định của pháp luật.

Dự thảo đề xuất thời gian đào tạo đối với diện đại học sẽ kéo dài từ 3 đến 5 năm học, tùy theo ngành đào tạo đối, giảm một năm so với hiện hành.

Nếu học đại học từ trình độ trung cấp, cao đẳng, thời gian học nâng bằng lên đại học do trường đại học quyết định, căn cứ trên kết quả học tập đã tích lũy được công nhận

Dự thảo đề xuất thời gian đào tạo thạc sĩ trong vào khoảng từ 1 đến 2 hai năm học tập trung liên tục đối với người đã tốt nghiệp trình độ đại học. Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ được thực hiện 3-4 năm học tập trung liên tục đối với người đã tốt nghiệp trình độ đại học, thạc sĩ...

Tuy nhiên, theo báo cáo thẩm tra dự thảo Luật Giáo dục đại học sửa đổi - do Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình trình bày - đa số ý kiến đại biểu tán thành việc rút ngắn thời gian học.

Phần lớn ý kiến đại biểu quốc hội yêu cầu dự thảo làm rõ vấn đề thẩm quyền của bộ trưởng GDĐT liên quan tới thời gian đào tạo của các trình độ, theo từng lĩnh vực và hình thức tổ chức đào tạo...

Báo cáo thẩm tra cho biết đa số ý kiến đại biểu không đồng ý đề xuất thay đổi tên gọi “học phí” thành "giá dịch vụ đào tạo" tại dự thảo sửa đổi này.