Thanh tra đất đai tại Đà Nẵng: Sơn Trà và KĐT quốc tế Đa Phước trong tầm ngắm

VietTimes -- Sáng 6/12, tại TP Đà Nẵng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam cùng đoàn công tác đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra toàn diện đối với các dự án đầu tư xây dựng trên bán đảo Sơn Trà và dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước. 
Sáng 6/12, tại TP Đà Nẵng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam cùng đoàn công tác đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra toàn diện đối với các dự án đầu tư xây dựng trên bán đảo Sơn Trà
Sáng 6/12, tại TP Đà Nẵng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam cùng đoàn công tác đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra toàn diện đối với các dự án đầu tư xây dựng trên bán đảo Sơn Trà
Theo Quyết định số 2906/QDD-TTCP ngày 20/11/2017 của Thanh tra Chính phủ, Đoàn thanh tra gồm 17 thành viên, do ông Nguyễn Quang Thía, Vụ trưởng Vụ II, Thanh tra Chính phủ làm trưởng đoàn.
Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường, xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng trên bán đảo Sơn Trà; thanh tra toàn diện dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước. 
Thời gian thanh tra các dự án trên bán đảo Sơn Trà và dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước được tiến hành trong vòng 45 ngày làm việc thực tế (không kể ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định) kể từ ngày 6/12 (ngày công bố quyết định thanh tra). 
Thanh tra Chính phủ vừa công bố Quyết định thanh tra toàn diện đối với Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước.Thanh tra Chính phủ vừa công bố Quyết định thanh tra toàn diện đối với Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước.

Thời kỳ thanh tra từ năm 2003 đến năm 2016, khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ trên.