Tháng 8/2016, lượng gạo xuất khẩu tăng 46,1%

VietTimes -- Trong tháng 8/2016 nhiều mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đều tăng. Trong đó, lượng gạo xuất khẩu đạt 419.000 tấn, tăng đến 46,1% so với tháng trước.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê của Tổng Cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 8/2016 của cả nước đạt gần 31,62 tỷ USD, tăng 8,1% tương ứng tăng gần 2,37 tỷ USD so với tháng trước. Trong đó xuất khẩu đạt gần 16,1 tỷ USD, tăng 8%, tương ứng tăng gần 1,19 tỷ USD so với tháng trước; nhập khẩu đạt hơn 15,52 tỷ USD, tăng 8,2% tương ứng tăng gần 1,18 tỷ USD so với tháng trước.

Tính đến hết 8 tháng/2016 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 223,55 tỷ USD, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 113,21 tỷ USD, tăng 6,4% và nhập khẩu là 110,34 tỷ USD, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm 2015. Cán cân thương mại hàng hóa cả nước tháng 8/2016 thặng dư 572 triệu USD, nâng mức thặng dư thương mại 8 tháng/2016 lên 2,87 tỷ USD.

Trong đó, lượng gạo xuất khẩu tháng 8/2016 đạt đến 419.000 tấn, trị giá là 186 triệu USD, tăng 46,1% về lượng và trị giá so với tháng trước. Tính hết tháng 8/2016, lượng xuất khẩu gạo cả nước là 3,37 triệu tấn giảm 16,6% và trị giá là 1,51 tỷ USD, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước. Các thị trường chính nhập khẩu gạo của Việt Nam là Trung Quốc, Ghana, Cuba.

Tiếp đến là lượng cao su trong tháng xuất khẩu đạt 150 nghìn tấn, tăng 17,7% đạt trị giá là 191 triệu USD, tăng 17,1% so với tháng trước.

Mặt hàng, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện trong tháng xuất khẩu đạt 1,73 tỷ USD, tăng 14% so với tháng trước, nâng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 8 tháng/2016 lên 11,14 tỷ USD, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2015.

Riêng chỉ có giầy dép các loại trong tháng 8/2016 đạt kim ngạch hơn 1,1 tỷ USD, giảm 5,1% so với tháng trước.