Tấn công liều chết, hàng loạt phiến quân nộp mạng

VietTimes -- Ngày 01.09.2016 Lực lượng chiến binh thánh chiến Faylaq Al-Sham và Jund Al-Aqsa (Al-Qaeda Syria) cố gắng đánh chiếm ngôi làng người Alawi Ma'an sau khi đánh chiếm được một số địa bàn từ các lực lượng vũ trang Syria từ đầu tuần.
Xe tăng quân đội Syria tấn công (ảnh minh họa)
Xe tăng quân đội Syria tấn công (ảnh minh họa)

Tiến hành nhiều cuộc tấn công liều chết, nhóm chiến binh thánh chiến Jund Al-Aqsa và Faylaq Al-Sham không thể chọc thủng tuyến phòng thủ của Quân đội Syria. Cuộc tấn công vào ngôi làng  Ma'an thất bại với tổn thất lớn về sinh lực của lực lượng Hồi giáo thánh chiến.

Tổ chức truyền thông ủng hộ Faylaq Al-Sham công bố trên mạng xã hội cho biết, khoảng 14 tay súng thiệt mạng trong cuộc chiến vào làng Ma'an. Tám tay súng nổi bật nhất được đăng tải trên mạng xã hội.

Một điều đặc biệt là các tay súng này đều rất trẻ, điều đó cho thấy mức độ đáng sợ của các hoạt động truyền thông cực đoan, đang tiêu diệt dần lớp thanh niên ở Syria.

‘Abdulla Ahmad Al-Jabaan từ Ma’ar Shamshah, Idlib
 Samer ‘Abdel-Rahman Raslaan từ Al-Tamana’ah, Idlib
 ‘Abdel Al-Sittar Radhwan Hajj Shahoud từ Ma’ar Shamshah, Idlib
 ‘Ali Yousif Al-‘Alloush từ Tal Munis, Idlib
 Ahmad Mohammad Al-‘Agha từ Al-Tamana’ah, Idlib
 Ahmad Ibrahim Al-Bakkour từ Tal Munis, Idlib
 Ahmad Jami’at Al-Yasseen từ Ma’ar Shamshah, Idlib
 Sleiman Khaled Al-Assoud từ Abu Dhuhour, Idlib

 NT