Sinh viên Đại học Đà Nẵng tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 23/2

VietTimes – Sau những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ngày 14/2, Đại học Đà Nẵng đã có thông báo khẩn gửi đến các đơn vị thành viên về việc cho sinh viên tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 23/2.

Đại học Đà Nẵng tiếp tục cho sinh viên tạm nghỉ học đến hết ngày 23/2 để phòng chống dịch bệnh do virus Corona gây ra

Đại học Đà Nẵng tiếp tục cho sinh viên tạm nghỉ học đến hết ngày 23/2 để phòng chống dịch bệnh do virus Corona gây ra

Cụ thể, Giám đốc Đại học Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị thành viên thông báo cho sinh viên tiếp tục được nghỉ học đến hết ngày 23/2; đối với sinh viên quốc tế tạm thời chưa quay lại Việt Nam cho đến khi có thông báo của nhà trường.

Bên cạnh đó, Giám đốc Đại học Đà Nẵng yêu cầu cán bộ, viên chức và người lao động làm việc bình thường theo lịch của đơn vị. Các đơn vị có phương án tổ chức dạy, học bù ngay sau khi sinh viên tập trung trở lại để đảm bảo kế hoạch đào tạo.

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo khuyến cáo của ngành y tế. Tạm dừng việc cử cán bộ, giảng viên, sinh viên tới vùng có dịch công tác, học tập, nghiên cứu, giao lưu… Đồng thời, triển khai cho sinh viên tự học có hướng dẫn của giảng viên và tổ chức giảng dạy trực tuyến các môn học, học phần (nếu đủ điều kiện).

Trước đó, sau thông báo của UBND TP Đà Nẵng về việc cho học sinh, sinh viên trên địa bàn đi học trở lại từ ngày 17/2, Đại học Đà Nẵng cũng đã có công văn cho sinh viên của các trường, khoa trực thuộc trở lại học tập bình thường kể từ tuần sau (từ 17/2). Tuy nhiên, trước những diễn biến liên quan đến dịch ệnh Covid-19, ĐH Đà Nẵng đã phát văn bản khẩn cho sinh viên tiếp tục tạm nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.