Sẽ giải quyết thủ tục hành chính về nông nghiệp, nông thôn qua Bưu điện

VietTimes -- Thời gian tới Bưu điện Việt Nam sẽ kết nối với hệ thống thông tin của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phối hợp tiếp nhận, trả hồ sơ,  thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích.
Tổng giám đốc Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào (người ngồi bên phải) và ông Trần Quốc Tuấn, Quyền Chánh văn phòng Bộ NN&PTNT ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị.
 Tổng giám đốc Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào (người ngồi bên phải) và ông Trần Quốc Tuấn, Quyền Chánh văn phòng Bộ NN&PTNT ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC qua dich vụ bưu chính công ích theo Quyết định 45 ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, vừa được tổ chức vào chiều ngày 17/8/2018 tại Hà Nội.

Theo thỏa thuận, Bưu điện Việt Nam sẽ cung ứng dịch vụ bưu chính công ích trong việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực Bộ NN&PTNT đang quản lý.

Để triển khai dịch vụ này, Bưu điện Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT  xây dựng quy trình cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đảm bảo đúng quy định tại Quyết định 45 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 17/2017/TT-BTTTT của Bộ TT&TT và quy định nghiệp vụ của hai bên.

Đặc biệt, Bưu điện Việt Nam sẽ kết nối với hệ thống thông tin của Bộ NN&PTNT để phối hợp trong việc tiếp nhận, trả hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích bảo đảm an toàn, thông suốt, kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện giải quyết TTHC.

Bộ NN&PTNT sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ TT&TT, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung hợp tác theo đúng quy định về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời khẩn trương rà soát, công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ về danh mục TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích.

Để triển khai đồng bộ xuống các đơn vị, địa phương, Bộ NN&PTNT sẽ chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ phối hợp với Bưu điện thực hiện hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC và các nội dung khác liên quan. Cùng với đó, hai đơn vị sẽ phối hợp tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ, nhân viên trực tiếp thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC (nếu cần), đảm bảo hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân.

Bưu điện Việt Nam sẽ là đơn vị chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT thực hiện bồi dưỡng, tập huấn cho nhân viên Bưu điện về quy trình nghiệp vụ có liên quan đến việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC; thu phí, lệ phí giải quyết TTHC (nếu có), giá cước dịch vụ chuyển phát hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Phát biểu tại lễ ký, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng cho biết, sau hơn một năm triển khai Quyết định 45, đến nay 63/63 tỉnh, thành phố đã ký thỏa thuận hợp tác với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, 100% các tỉnh, thành phố, bộ, ngành đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị phối hợp triển khai Quyết định này của Thủ tướng Chính phủ.

Nhấn mạnh Bộ NN&PTNT là Bộ có nhiều TTHC liên quan đến rất đông người dân trên cả nước, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng cho rằng, việc Bộ NN&PTNT hợp tác với Bưu điện Việt Nam trong việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan quản lý, giảm áp lực cho nhân viên hành chính trong quá trình giải quyết công việc, mà còn giảm chi phí và thời gian thực hiện TTHC cho người dân và các tổ chức, doanh nghiệp.

Bày tỏ mong muốn Bộ NN&PTNT thời gian tới sẽ tạo điều kiện để các đơn vị hợp tác với Bưu điện Việt Nam thực hiện, Thứ trưởng cũng đề nghị Bưu điện Việt Nam thực hiện tốt nhất việc cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC theo như thỏa thuận đã ký kết. “Đặc biệt, Bưu điện Việt Nam cần đẩy nhanh việc kết nối hệ thống dịch vụ thông tin dùng chung để sớm đưa việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn vào cuộc sống”, Thứ trưởng yêu cầu.

Khẳng định đây là dịch vụ có rất nhiều lợi ích, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ có TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích phối hợp chặt chẽ với Bưu điện Việt Nam để sớm triển khai việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính đến người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

“Tuy nhiên, việc thực hiện dịch vụ việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC cần đảm bảo yêu cầu công khai, minh bạch thông tin (trực tuyến) về quá trình tiếp nhận, xử lý, trả kết quả thủ tục hành chính”,  Thứ trưởng Hà Công Tuấn lưu ý.