Sắp có quy định cụ thể về việc tặng và nhận quà Tết

VietTimes -- Người có chức vụ, quyền hạn chỉ được sử dụng tài chính công, tài sản công để làm quà tặng vì mục đích từ thiện, đối ngoại và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ cao cấp, người có công.
Hàng năm Thanh tra Chính phủ vẫn tổng hợp, báo cáo tình hình nhận quà tết nguyên đán.
Hàng năm Thanh tra Chính phủ vẫn tổng hợp, báo cáo tình hình nhận quà tết nguyên đán.

Đó là thông tin được ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Thanh tra Chính phủ trao đổi tại Hội thảo tham vấn Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Phòng chống tham nhũng vừa diễn ra ngày 27/3.

Ông Nguyễn Tuấn Anh cho biết, Thanh tra Chính phủ được giao xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng chống tham nhũng. Theo đó, đã dự thảo chi tiết về các quy định tặng quà và nhận quà.

Cụ thể, dự thảo quy định cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn chỉ được sử dụng tài chính công, tài sản công để làm quà tặng vì mục đích từ thiện, đối ngoại và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ cao cấp, người có công với cách mạng. Việc tặng quà phải theo đúng quy định của pháp luật về chế độ, tiêu chuẩn, đối tượng.

Bộ Tài chính quy định về chế độ, tiêu chuẩn, đối tượng được tặng quà trong công tác đối ngoại, từ thiện và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ cao cấp, người có công với cách mạng.

Trường hợp, cơ quan, tổ chức, đơn vị khi nhận được quà tặng không đúng quy định thì phải từ chối; trường hợp không từ chối được thì phải giao lại quà tặng cho bộ phận chịu trách nhiệm quản lý quà tặng của cơ quan, đơn vị đó để xử lý theo quy định.

Với người có chức vụ, quyền hạn khi nhận được quà tặng không đúng quy định thì phải từ chối; trường hợp không từ chối được thì phải báo cáo Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị mình và nộp lại quà tặng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị mình trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quà tặng.

Ông Nguyễn Tuấn Anh cho biết, đối với quà tặng bằng tiền, giấy tờ có giá, thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức tiếp nhận, bảo quản và làm thủ tục nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của Bộ Tài chính.

Đối với quà tặng bằng hiện vật, thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận, bảo quản xác định giá trị của quà tặng trên cơ sở giá của quà tặng do cơ quan, đơn vị, cá nhận tặng quà cung cấp hoặc giá trị của quà tặng tương tự được bán trên thị trường. Trong trường hợp không xác định được giá trị của quà tặng bằng hiện vật thì có thể đề nghị cơ quan có chức năng thẩm định xác định.

Mặt khác, cũng được quyền quyết định bán quà tặng và tổ chức công khai bán quà tặng theo quy định của pháp luật; hoặc nộp vào ngân sách nhà nước số tiền thu được sau khi trừ đi chi phí liên quan đến việc xử lý quà tặng.

Đối với quà tặng là dịch vụ thăm quan, du lịch, y tế, giáo dục - đào tạo, thực tập, bồi dưỡng trong nước hoặc ngoài nước, dịch vụ khác và quà tặng là động vật, thực vật, thực phẩm tươi, sống và hiện vật khác khó bảo quản thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị quyết định xử lý cụ thể cho phù hợp hoặc báo cáo cơ quan cấp trên trực tiếp để xem xét, quyết định xử lý.

Trước đó, việc tặng quà chưa có quy định cụ thể, chi tiết nhất được thể hiện tại Quyết định 64/2007/QĐ-TTg, về việc ban hành Quy chế về việc tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức.

Hàng năm Thanh tra Chính phủ đều có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương; các Tập đoàn kinh tế nhà nước; Tổng Công ty 91 về việc nắm tình hình, báo cáo việc sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Nguyên đán tuy nhiên vẫn chưa phát hiện trường hợp nào tặng quà trái quy định.