Quảng Bình buộc lãnh đạo đầu ngành ký cam kết trách nhiệm

Bản cam kết về trách nhiệm, xử lý trách nhiệm của Tỉnh ủy Quảng Bình có nội dung siết chặt việc theo dõi quá trình thực hiện công vụ của các lãnh đạo đầu ngành của tỉnh. 

Quảng Bình buộc lãnh đạo đầu ngành ký cam kết trách nhiệm

Tỉnh ủy Quảng Bình vừa triệu tập 144 lãnh đạo là trưởng các đơn vị thuộc Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình quản lý để ký vào bản cam kết về trách nhiệm, xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Theo ông Hoàng Đăng Quang - bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, bản cam kết này có nội dung siết chặt việc theo dõi quá trình thực hiện công vụ của các lãnh đạo đầu ngành của tỉnh.

Cam kết này cũng nói rõ Ban thường vụ Tỉnh ủy sẵn sàng thay thế những cán bộ làm việc kém hiệu quả, yếu về năng lực và trách nhiệm, giải quyết công việc chậm trễ, trì trệ, sức ỳ lớn, làm việc tắc trách, nhũng nhiễu hoặc để cán bộ cấp dưới nhũng nhiễu, hiệu quả thấp, không hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

Được biết, đây là lần đầu tiên tỉnh Quảng Bình thực hiện việc buộc cam kết trách nhiệm của người đứng đầu các ban ngành như trên.