Ôtô tải nhập khẩu không cần giấy C/O

VietTimes -- Các mặt xe nhập khẩu như xe ô tô tải bao gồm cả xe ô tô chuyên dùng, xe ô tô đầu kéo container khi làm thủ tục hải quan sẽ không cần nộp Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O), trừ trường hợp áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt.

Một kho đỗ ô tô chờ kiểm tra của Hải quan
Một kho đỗ ô tô chờ kiểm tra của Hải quan

Tổng cục Hải quan vừa có hướng dẫn về việc quy định nộp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) đối với mặt hàng xe ô tô nhập khẩu.

Theo đó, cơ quan Hải quan kiểm tra xuất xứ hàng hóa nhập khẩu trên cơ sở thông tin tại hợp đồng mua bán, vận đơn, hóa đơn thương mại, nội dung khai xuất xứ trên tờ khai hải quan nhập khẩu, kết luận của cơ quan đăng kiểm và thực tế hàng hóa nhập khẩu.

Đối với các chủng loại xe ô tô nhập khẩu khác, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện theo đúng chỉ đạo của Bộ Tài chính tại công văn 16875/BTC-PC và hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn 11552/TCHQ-GSQL.

Trường hợp áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt: Việc nộp và kiểm tra Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) thực hiện theo đúng quy định tại các Thông tư hướng dẫn của Bộ Công Thương, Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan.

Các trường hợp khác, cơ quan Hải quan xem xét chấp nhận Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp hoặc chứng từ chứng nhận xuất xứ của nhà sản xuất có xác nhận, hoặc ủy quyền của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền theo pháp luật của nước sản xuất, xuất khẩu hàng hóa đó.