Ocean Group sẽ ra sao khi Ocean Bank được mua lại giá 0 đồng?

Theo nhận định của BSC, Ocean Group có khả năng mất hơn 2.900 tỷ đồng và có thể phải hoàn trả ngay khoản nợ với Ocean Bank với tổng giá trị hoàn trả tối đa khoảng 752 tỷ đồng.
Ocean Group sẽ ra sao khi Ocean Bank được mua lại giá 0 đồng?

Ngày 25/4/2015, tại Đại hội cổ đông của Ngân hàng TMCP Đại Dương (Ocean Bank), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã thông báo về việc mua lại Ocean Bank với giá 0 đồng/cp. Điều này theo CTCK BIDV (BSC) sẽ có ảnh hưởng tới các công ty đang nắm giữ cổ phiếu Ocean Bank và các bên liên quan, trong đó có Ocean Group (OGC).

Theo đó, Ocean Group có khả năng mất 2.944 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2014 là 3.492 tỷ đồng sẽ giảm còn khoảng 548 tỷ đồng, tương đương giá trị sổ sách là 1.827 đồng/cp.

 Cụ thể, OGC hiện đang nắm giữ 20% cổ phần của Ocean Bank, giá trị khoản đầu tư theo phương pháp vốn chủ sở hữu trên báo cáo tài chính công ty hợp nhất tính đến 31/12/2014 là 971 tỷ đồng sẽ về 0 đồng sau khi NHN mua lại Ocean Bank.

Bên cạnh đó, OGC cũng có nguy cơ không thu hồi được 1.143 tỷ đồng khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn đối với công ty TNHH VNT. VNT là một công ty thuộc sở hữu của gia đình ông Hà Văn Thắm. VNT có thể đối mặt với nguy cơ âm vốn chủ sở hữu. Công ty này nắm 20% cổ phần Ocean Bank, ước tính mất khoảng 791 tỷ đồng khi NHNN mua lại cổ phần Ocean Bank với giá 0 đồng. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu của VNT tại ngày 31/12/2013 là 737 tỷ đồng.

Song song với đó, BSC cũng chỉ ra rủi ro với khoản phải thu trị giá 830 tỷ đồng tại CTCP Đầu tư và Xây dựng Sông Đà. Cổ đông này hiện nắm giữ 6,65% cổ phần Ocean Bank.

 Sự kiện Ocean Bank cũng đưa OGC đứng trước nguy cơ mất khả năng thanh toán do Tập đoàn này mất 2.944 tỷ đồng sau khi Ocean Bank bị mua lại; phải hoàn trả ngay khoản nợ với Ocean Bank với tổng giá trị hoàn trả tối đa khoảng 752 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng giá trị tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là 2.286 tỷ đồng, bao gồm 1.967 tỷ đồng đầu tư ngắn hạn vào cổ phiếu và các khoản đầu tư vào các bên liên quan, tính thanh khoản không cao.

 Theo số liệu tại ngày 31/12/2014, OGC có tổng giá trị khoản nợ Ocean Bank là 752 tỷ đồng (khoảng 413 tỷ đồng có tài sản đảm bảo). Trong đó, OGC vay Ocean Bank 658 tỷ đồng và giá trị khoản phải trả là 94 tỷ đồng. Theo BSC, khoản cho vay của Ocean Bank với OGC (752 tỷ đồng) có thể sẽ bị yêu cầu trả ngay một phần cho ngân hàng nếu áp dụng chuẩn Thông tư 36 và rà soát lại khoản vay. Điều này ảnh hưởng tới dòng tiền và khả năng thanh toán của OGC.

 Tổng các khoản tiền gửi và phải thu tại Ocean Bank là 43 tỷ đồng (tiền gửi 22 tỷ đồng, phải thu 21 tỷ đồng). Ngoài ra, các công ty con và công ty liên kết của Ocean Bank cũng có một số giao dịch có liên quan tới Ocean Bank. OGC còn có nhiều khoản sở hữu lòng vòng với các bên liên quan khác, rủi ro cao, chưa có thông tin đủ để đánh giá.

Theo Dân trí