Nợ thuế, TH Truemilk bị dừng làm thủ tục hải quan trên toàn quốc

Cục Hải quan tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với Công ty cổ phần sữa TH.
Nợ thuế, TH Truemilk bị dừng làm thủ tục hải quan trên toàn quốc

Lý do Cục Hải quan Nghệ An đưa ra là công ty này đang nợ trên 15,7 tỷ đồng tiền thuế, tiền phạt chưa nộp song không chấp hành quyết định ấn định thuế của Cục Hải quan Nghệ An.

Theo đó, từ ngày 15/7, Công ty cổ phần sữa TH sẽ không được làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa của công ty này.

Cục Hải quan Nghệ An cho biết, lệnh cấm chỉ được dỡ bỏ khi Công ty cổ phần sữa TH thực hiện xong nghĩa vụ nộp thuế với cơ quan quản lý.

Theo Bizlive