Nhật thực một phần quan sát rất rõ tại TP.HCM

Đúng 7g34 phút sáng nay, TP.HCM đã quan sát được nhật thực một phần, 56%. TP.HCM là một trong những nơi quan sát được nhật thực một phần tốt nhất cả nước. 
Nhật thực một phần cực đại tại TP.HCM, chụp lúc 7g34 phút tại An Phú , Quận 2 - Ảnh: VIỄN SỰ
Nhật thực một phần cực đại tại TP.HCM, chụp lúc 7g34 phút tại An Phú , Quận 2 - Ảnh: VIỄN SỰ

Nơi quan sát được nhiều nhất là mũi Cà Mau với trên 60%, Hà Nội là 20%.

Những bức ảnh đầu tiên về nhật thực một phần do phóng viên Tuổi Trẻ ghi lại sáng nay.

Thời tiết tại TP.HCM khá tốt đề quan sát nhật thực, trời quang, thỉnh thoảng có mây mỏng. Tại các điểm cao ở một số khu vực tại quận 2 và quận 7 nhiều người đã tụ tập để theo dõi khoảng khắc hiếm hoi nay.

Đặc biệt tại khu vực cầu Thủ Thiêm, một số bạn trẻ thuộc CLB Thiên văn nghiệp dư đang mang các dụng cụ thiên văn để quan sát hiện tượng nhật thực một phần.

 Những người săn ảnh chuyên và không chuyên, cùng một số ít phóng viên báo chí cũng có mặt để ghi lại hình ảnh và đưa tin về hiện tượng nhật thực một phần tại TP.HCM.

Nhật thực một phần tại TP.HCM  ngày 9 - 3 là nhật thực quan sát được nhiều nhất sau 21 năm, kể từ nhật thực toàn phần xảy ra ngày 24 - 10 - 1995 tại Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ. Tại thời điểm đó, dải đất từ Phan Thiết đến Bình Phước quan sát được 100% nhật thực, TP.HCM quan sát được 98%.

Nhật thực một phần cực đại tại TP.HCM, chụp lúc 7g15 tại An Phú , Quận 2 - Ảnh: VIỄN SỰ
Nhật thực một phần cực đại tại TP.HCM, chụp lúc 7g15 tại An Phú , Quận 2 - Ảnh: VIỄN SỰ
Nhật thực một phần cực đại tại TP.HCM, chụp lúc 7g20 tại An Phú , Quận 2 - Ảnh: VIỄN SỰ
Nhật thực một phần cực đại tại TP.HCM, chụp lúc 7g20 tại An Phú , Quận 2 - Ảnh: VIỄN SỰ
Nhật thực một phần cực đại tại TP.HCM, chụp lúc 7g25 tại An Phú , Quận 2 - Ảnh: VIỄN SỰ
Nhật thực một phần cực đại tại TP.HCM, chụp lúc 7g25 tại An Phú , Quận 2 - Ảnh: VIỄN SỰ
Nhật thực một phần cực đại tại TP.HCM, chụp lúc 7g30 tại An Phú , Quận 2 - Ảnh: VIỄN
Nhật thực một phần cực đại tại TP.HCM, chụp lúc 7g30 tại An Phú , Quận 2 - Ảnh: VIỄN

Theo Tuổi trẻ