Nhà nước sẽ độc quyền 16 loại hàng hóa, dịch vụ ?

Bộ Công Thương vừa hoàn tất dự thảo Nghị định về hàng hoá, dịch vụ, địa bàn thực hiện Nhà nước độc quyền trong hoạt động thương mại.
Nhà nước sẽ độc quyền hạ tầng đường sắt ?
Nhà nước sẽ độc quyền hạ tầng đường sắt ?

Với ngành điện, Nhà nước sẽ chỉ còn giữ độc quyền dịch vụ truyền tải, phân phối và vận hành các nhà máy thuỷ điện đa mục tiêu, điện hạt nhân cũng như độc quyền vận hành truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia.

Với các loại hàng hoá nhạy cảm khác, Nhà nước sẽ độc quyền xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu và sản xuất vàng miếng, nhập khẩu thuốc lá, kinh doanh sổ xố kiến thiết, đo đạc bản đồ phục vụ quốc phòng.

Đối với dịch vụ, Nhà nước sẽ chỉ còn độc quyền dịch vụ hoa tiêu hàng hải, công tác vận hành đảm bảo an toàn hàng hải như vận hành hệ thống báo hiệu, thông tin duyên hải, sửa chữa nâng cấp hệ thống hàng hải, dịch vụ đảm bảo hoạt động bay như dịch vụ không lưu, tìm kiếm cứu nạn. Đặc biệt, Nhà nước sẽ độc quyền in đúc tiền, quản lý khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt, trồng và bảo vệ rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.

Theo DDDN