Nga có thêm hơn 30 chiến đấu cơ Su-30SM vào cuối 2018

Bộ Quốc phòng LB Nga và tập đoàn Irkut đã ký hợp đồng cung cấp cho Lực lượng Không quân vũ trụ VKS hơn 30 chiến đấu cơ đa nhiệm Su-30SM đến cuối năm 2018, - Cục thông tin báo chí Bộ Quốc phòng thông báo. 
Nga có thêm hơn 30 chiến đấu cơ Su-30SM vào cuối 2018

Thông báo cho biết, trong khuôn khổ thực hiện đơn đặt hàng quốc phòng nhà nước GOZ 2016-2018, Bộ Quốc phòng và PAO "Tập đoàn "Irkut", thuộc thành phần Tổng công ty chế tạo hàng không, đã ký kết hợp đồng cung cấp cho Lực lượng Không quân vũ trụ  Nga các chiến đấu cơ đa nhiệm Su-30SM…

Theo điều kiện của hợp đồng, đến cuối năm 2018 VKS sẽ nhận được hơn 30 chiến đấu cơ đa nhiệm Su-30SM.

Theo Sputnik