Nếu bạn đang đầu tư chứng khoán, hãy để ý điều này

VietTimes -- Từ 12/9/2016, HOSE sẽ điều chỉnh quy chế giao dịch chứng khoán, quy định thời gian giao dịch, biên độ dao động giá, đơn vị giao dịch và loại lệnh áp dụng.
Nhiều điều chỉnh trong quy chế giao dịch sẽ được áp dụng trên HOSE từ 12/9/2016
Nhiều điều chỉnh trong quy chế giao dịch sẽ được áp dụng trên HOSE từ 12/9/2016

Theo thông tin vừa được Sở GDCK Tp. HCM (HOSE) vừa công bố, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường và phù hợp với Thông tư số 203/2015/TT-BTC hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán, được sự chấp thuận của UBCKNN, Tổng GĐ HOSE đã ký quyết định số 341/QĐ-SGDHCM và 342/SGDHCM ngày 22/8/2016 về quy chế giao dịch chứng khoán tại HOSE và quy định thời gian giao dịch, biên độ dao động giá, đơn vị giao dịch, loại lệnh áp dụng tại HOSE và những thay đổi này sẽ được áp dụng từ 12/9/2016. Cụ thể như sau:

1.       Tăng khối lượng tối đa 1 lệnh lên 500.000 CP/Chứng chỉ quỹ

HOSE cho rằng, cùng với sự phát triển của thị trường, NĐT có nhu cầu đặt lệnh khối lượng ngày càng lớn hơn, vì vậy nhằm đáp ứng với nhu cầu của thị trường và tiến tới tiêu chuẩn thông lệ chung của quốc tế, HOSE tăng khối lượng tối đa của 1 lệnh lên 500.000 cổ phiếu/chứng chỉ quỹ, gấp 25 lần quy định cũ (quy định cũ là 1 lệnh không quá 19.990 cổ phiếu/chứng chỉ quỹ). KLGD tối thiểu của giao dịch thỏa thuận được giữ nguyên theo quy định cũ là 20.000 cổ phiếu/chứng chỉ quỹ.

2.       Hạ đơn vị yết giá xuống tối thiểu 10 đồng

Nhằm cung cấp thêm tiện ích cho nhà đầu tư, hỗ trợ thúc đẩy thanh khoản và phù hợp với thông lệ chung của quốc tế, SGDCK TP.HCM áp dụng đơn vị yết giá mới được chia nhỏ so với quy định hiện tại. Cụ thể: - Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng:

Mức giá

Đơn vị yết giá

<10.000

<10.000

10.000 - 49.950

50 đồng

≥ 50.000

100 đồng

Đối với chứng chỉ quỹ ETF: Áp dụng đơn vị yết giá 10 đồng cho tất cả các mức giá.

Mức độ nhỏ nhuyễn của đơn vị yết giá mới phù hợp với thông lệ chung của các thị trường khu vực (Đơn vị yết giá nhỏ nhất của Thái Lan, Đài Loan khoảng 7 VNĐ, Singapore 16 VNĐ, Hàn Quốc 19 VNĐ) đồng thời phù hợp với tiền tệ của Việt Nam, đảm bảo dễ nhớ, dễ sử dụng đối với nhà đầu tư. Ví dụ: Với cổ phiếu có mức giá đóng cửa 9000 VNĐ. Theo đơn vị yết giá cũ, nhà đầu tư chỉ có 5 mức giá tăng (hoặc giảm) để lựa chọn đặt lệnh (mức giá 9,1; 9,2; 9,3; 9,4; 9,5 ngàn VNĐ). Đơn vị yết giá mới cung cấp cho nhà đầu tư thêm lựa chọn đặt lệnh tại các mức giá lẻ đến đơn vị 10 đồng. Cụ thể, thay vì mức giá 9,3, nhà đầu tư có thể lựa chọn đặt lệnh tại mức 9,26; 9,34... Như vậy, nhà đầu tư có nhiều lựa chọn đặt lệnh so với trước. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với các NĐT giao dịch thường xuyên, NĐT giao dịch với khối lượng lớn.

3.       Bổ sung trường hợp không điều chỉnh giá tham chiếu khi Công ty niêm yết

Phát hành thêm cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF với giá phát hành bằng giá đóng cửa của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng trước ngày giao dịch không hưởng quyền sau khi đã điều chỉnh các quyền khác (nếu có). - Phát hành cổ phiếu bổ sung theo phương án hoán đổi từ các giao dịch sáp nhập, trả cổ tức/thưởng bằng cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu. Trường hợp cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng trả cổ tức/thưởng bằng cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu, SGDCK TP.HCM thực hiện điều chỉnh biên độ dao động giá tại ngày giao dịch không hưởng quyền sau khi có sự chấp thuận của UBCKNN.

4.        Biên độ dao động giá trong ngày GD đầu tiên được GD trở lại là 20%

Trường hợp cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF được giao dịch trở lại sau khi bị tạm ngừng giao dịch trên 25 ngày (quy định cũ là 45 ngày), biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên được giao dịch trở lại được quy định cụ thể là +/-20% so với giá tham chiếu.

5.       Không được hủy lệnh ATO, ATC

Nghiêm cấm hủy lệnh trong thời gian khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa và khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa (bao gồm cả các lệnh được chuyển từ đợt khớp lệnh liên tục sang).

6.       Chứng khoán bị kiểm soát chỉ bị hạn chế thời gian giao dịch (chỉ GD phiên chiều)

Theo quy định cũ, chứng khoán rơi vào diện bị kiểm soát sẽ bị tạm ngừng giao dịch tối thiểu 2 ngày cho đến khi có công bố thông tin và có thông báo cho phép giao dịch trở lại của SGDCK TP.HCM. Theo quy định mới, khi rơi vào diện bị kiểm soát, chứng khoán sẽ chỉ bị hạn chế thời gian giao dịch (chỉ giao dịch vào phiên chiều của ngày giao dịch) cho đến khi có thông báo khác của SGDCK TP.HCM.