Kỷ luật Hiệu trưởng Trường CĐ Công nghệ Quảng Nam vì thiếu trung thực, nhiều sai phạm,

VietTimes -- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam vừa ra quyết định thi hành kỷ luật hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Quyết Thắng, Hiệu trưởng Trường CĐ Công nghệ Quảng Nam.
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam vừa ra quyết định thi hành kỷ luật hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Quyết Thắng, Hiệu trưởng Trường CĐ Công nghệ Quảng Nam.
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam vừa ra quyết định thi hành kỷ luật hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Quyết Thắng, Hiệu trưởng Trường CĐ Công nghệ Quảng Nam.

Ông Nguyễn Quyết Thắng bị kỷ luật vì vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, chấp hành không nghiêm mối quan hệ công tác với Đảng ủy theo quy chế làm việc; có biểu hiện thiếu dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo; ban hành một số văn bản chỉ đạo, điều hành công tác chuyên môn sai quy định của nhà nước;…

Đặc biệt là báo cáo không đúng số lượng học sinh, sinh viên để quyết toán kinh phí đào tạo; tổ chức thu học phí, hỗ trợ, miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên không đúng quy định của nhà nước; quản lý sử dụng tài sản nhà nước không đúng mục đích...

Trước đó, qua công tác thanh tra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam phát hiện nhiều sai phạm tại Trường CĐ Công nghệ Quảng Nam, và đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh xem xét, xử lý kỷ luật Đảng ủy Trường CĐ Công nghệ Quảng Nam theo thẩm quyền.

Liên quan đến việc khai khống số lượng học viên, rút tiền ngân sách trên 3,7 tỷ đồng để sử dụng vào nhiều hoạt động của trường, tháng 9/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã có quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Thắng.