Khai trương Cổng dịch vụ công trực tuyến Bộ LĐTBXH

VietTimes -- Cổng dịch vụ công trực tuyến địa chỉ http://dvc.molisa.gov.vn của Bộ LĐTBXH đã được khai trương chiều 23/11 tại Hà Nội.
Giao diện Cổng dịch vụ công trực tuyến Bộ LĐTBXH. Ảnh: VietTimes
Giao diện Cổng dịch vụ công trực tuyến Bộ LĐTBXH. Ảnh: VietTimes

Cổng dịch vụ công trực tuyến này có mục tiêu nâng cao hoạt động hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và tổ chức trong việc tiếp cận thủ tục hành chính liên quan tới phạm vi quản lý của Bộ LĐTBXH. Đồng thời là nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hoá hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ LĐTBXH, và góp phần nâng cao Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam (EGI).

Cổng dịch vụ công trực tuyến này là địa chỉ duy nhất đối với toàn bộ các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại Bộ LĐTBXH, hỗ trợ đăng nhập một lần đối với toàn bộ các dịch vụ công trực tuyến trên cổng.

Theo thông tin tại lễ khai trương, cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ LĐTBXH đã kết nối 5 dịch vụ công trực tuyến thuộc 3 lĩnh vực: Quản lý lao động ngoài nước; An toàn lao động, Việc làm.

Hiện, Bộ đang triển khai xây dựng 9 dịch vụ công trực tuyến, khi hoàn thành cổng dịch vụ công trực tuyến vừa khai trường sẽ kết nối với các dịch vụ công này.

Qua quá trình triển khai cổng, việc xử lý hồ sơ trực tuyến đạt được kết quả khá tốt. Trong đó, lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước đã xử lý trực tuyến hơn 30.000 hồ sơ, đạt trên 90% tổng số hồ sơ tiếp nhận, dịch vụ công trực tuyến cấp phép cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam đã tiếp nhận, xử lý hơn 5.000 hồ sơ điện tử và được triển khai đến 40 sở LĐTBXH.

Thời gian tới, Bộ LĐTBXH sẽ kết nối thêm lĩnh vực Quan hệ lao động, lĩnh vực vào Cổng dịch vụ công trực tuyến, kết nối lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp vào năm 2018, và kết nối toàn bộ 11 lĩnh vực của Bộ, ngành từ năm 2019.