Hết 2017, nợ công sẽ lên đến 3,1 triệu tỷ đồng

VietTimes -- Đến hết năm 2017 nợ Chính phủ khoảng 2,59 triệu tỷ đồng (51,8% GDP) và nợ được Chính phủ bảo lãnh khoảng 498.000 tỷ đồng, nợ địa phương 39.600 tỷ. Tỷ lệ nợ công đến cuối năm nay khoảng 62,6% GDP và lên 63,9% GDP vào năm 2018, theo báo cáo của Chính phủ.
Ảnh minh họa. Nguồn Tri thức trẻ
Ảnh minh họa. Nguồn Tri thức trẻ
Số liệu trên được nêu ra tại Báo cáo về tình hình nợ công vừa được Chính phủ gửi các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 khóa XIV.
Theo đó, dự kiến cuối năm 2017 dư nợ công khoảng 3,13 triệu tỷ đồng, tương đương 62,6% GDP. Con số này giảm 1% so với cách đây một năm. Tuy nhiên, nếu xét về giá trị tuyệt đối thì dư nợ công năm nay lại tăng 0,27 triệu tỷ đồng.

"Dù Chính phủ vẫn đảm bảo thanh toán trả nợ trong nước, nước ngoài nhưng với hệ số thanh toán trả nợ nói trên là khá cao, đang có xu hướng tăng lên, gây áp lực bố trí nguồn trả nợ của ngân sách Nhà nước", báo cáo Chính phủ nêu.

Trước đó, năm 2016, các chỉ tiêu về nợ công năm 2016 nằm trong giới hạn được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó: dư nợ công là 2,86 triệu tỷ đồng (bằng 63,6% GDP), nợ Chính phủ là 2,37 triệu tỷ đồng (bằng 52,6% GDP), nợ được Chính phủ bảo lãnh là 461.616 tỷ đồng (bằng 10,25% GDP), nợ chính quyền địa phương là 34.043 tỷ đồng (bằng 0,76% GDP). 
Báo cáo cũng cho biết, theo kế hoạch vay trả nợ của Chính phủ, dự kiến nhu cầu vay bù đắp bội chi ngân sách trung ương năm 2018 sẽ ở mức 195.000 tỷ đồng, vay mới để trả nợ gốc 146.770 tỷ đồng và vay nước ngoài về cho vay lại khoảng 40.000 tỷ đồng.

Bảo lãnh của Chính phủ sẽ bị kiểm soát chặt chẽ, hạn mức rút vốn ròng các khoản vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh khoảng 1 tỷ USD.

Về vay nợ của chính quyền địa phương, dự kiến vay để bù đắp bội chi ngân sách địa phương là 11.149,7 tỷ đồng, vay mới để trả nợ gốc là khoảng 9.951 tỷ đồng.

Trên cơ sở kế hoạch này, nợ công năm 2018 sẽ ở mức khoảng 63,9% GDP, nợ Chính phủ 52,5% GDP và nợ nước ngoài quốc gia là 47,6% GDP.

Để quản lý nợ công, Chính phủ khẳng định sẽ tiếp tục quản lý chặt chẽ việc huy động vốn cho ngân sách nhà nước (NSNN) và cho đầu tư phát triển, tập trung vào việc huy động vốn bù đắp thiếu hụt NSNN trong khung cân đối ngân sách và đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Đồng thời, thực hiện vay nợ trong phạm vi kế hoạch hàng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chính phủ cũng cam kết khống chế hạn mức vay thương mại trung và dài hạn của của doanh nghiệp hàng năm tối đa là 5,5 tỷ USD, mức độ tăng tối đa hàng năm của dư nợ nước ngoài ngắn hạn là 8-10%.