Hé lộ danh sách đề cử thành viên HĐQT Eximbank

Danh sách đề cử thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu VN (Eximbank) nhiệm kỳ 6 (2015 - 2020) đa phần là những người có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực ngân hàng.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo nguồn tin, danh sách ứng cử viên dự kiến làm thành viên HĐQT Eximbank có 8 người.

Trong đó có các ông Cao Xuân Ninh được nhóm cổ đông với tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết 11,287% đề cử (1 cổ đông tổ chức với tỷ lệ 8,235% và 5 cổ đông cá nhân có tỷ lệ 3,052%)

Ông Naoki Nishizawa đại diện phần vốn góp của SMBC tại Eximbank với tỷ lệ cổ phần 10,05%

Ông Yasuhiro Saitoh do 3 cổ đông tổ chức đề cử với tỷ lệ cổ phần 10,05%

Ông Đặng Phước Dừa được nhóm cổ đông nắm tỷ lệ 10,322% đề cử (6 tổ chức nắm tỷ lệ 5,258% và 58 cá nhân nắm tỷ lệ 5,064%)

Ông Ngô Thanh Tùng do 5 cổ đông tổ chức nắm tỷ lệ 9,127% và 2 cổ đông cá nhân nắm 1,067% đề cử

Ông Phạm Hữu Phú do 3 cổ đông tổ chức nắm tỷ lệ 3,041% và 21 cá nhân nắm tỷ lệ 7,014% đề cử

Ông Trần Ngô Phúc Vũ do nhóm cổ đông gồm 7 tổ chức nắm giữ 6,793% và 33 cá nhân nắm giữ 3,724% đề cử

Ông Trần Ngọc Tâm do nhóm cổ đông gồm 14 tổ chức nắm giữ 9,914% và 22 cá nhân nắm giữ 1,808% đề cử.

Mặc dù số cổ phần, cổ phiếu đề cử ông Phạm Hữu Phú hợp lệ nhưng nguồn tin Thanh Niên, ông Phạm Hữu Phú xin rút khỏi danh sách.

Hồ sơ ứng cử viên nhân sự dự kiến làm thành viên Ban kiểm soát gồm ông Trần Lê Quyết, bà Phạm Thị Mai Phương, ông Trần Ngọc Dũng, ông Trịnh Bảo Quốc.

Ngoài ra Eximbank còn nhận được hồ sơ của các ứng cử viên như: Lê Văn Quyết, Lê Minh Quốc, Nguyễn Thị Thúy Vân.

Danh sách này được đánh giá khá cân bằng giữa cổ đông trong - ngoài nước, cổ đông cũ - cổ đông mới đảm bảo khả năng Eximbank phát triển bền vững, đúng quỹ đạo.

Theo quy định, các cổ đông sẽ giới thiệu, đề cử danh sách thành viên HĐQT theo nguyên tắc 10% cổ phần được giới thiệu 1 thành viên. Sau đó nếu thiếu hụt thì HĐQT hiện tại mới giới thiệu thêm. 

Danh sách sẽ được HĐQT chốt và báo cáo Ngân hàng Nhà nước xin ý kiến trước khi tiến hành bầu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức ngày 15.12.

Theo Thanh niên