Hai Thứ trưởng được Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phân công phụ trách lĩnh vực báo chí

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng vừa ký Quyết định phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng, trong đó có hai Thứ trưởng được giao phụ trách lĩnh vực báo chí và thông tin điện tử.
Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh Mic
Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh Mic

Bộ trưởng phân công công hai Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực báo chí, cụ thể:

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn ngoài việc giúp Bộ trưởng phụ trách lĩnh vực như Bưu chính, chuyển phát, công tác Nội chính; Kế hoạch - Tài chính; Pháp chế; Đổi mới tổ chức, quản lý tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, đầu tư, tài chính doanh nghiệp và hoạt động của các doanh nghiệp; Phòng chống tham nhũng, buôn lậu; Thực hành tiết kiệm; Thanh tra; Công tác Đảng, Đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Cựu chiến binh); Công tác Quốc phòng - An ninh, Quân sự… còn được Bộ trưởng giao phụ trách công tác Báo chí; Xuất bản, In và Phát hành,Thông tin cơ sở…

Đồng thời, Bộ trưởng giao theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Bưu chính; Vụ Pháp chế; Văn phòng Bộ; Thanh tra; Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; Cục Báo chí; Cục Thông tin cơ sở; Cục Xuất bản, In và Phát hành.

Đối với Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng ngoài việc giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực như Ứng dụng công nghệ thông tin; An toàn, an ninh mạng; Chuyển đổi số, Kinh tế số; Ứng dụng công nghệ thông tin trong Bộ TT&TT; Cải cách hành chính; Chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án về phát triển ngành TT&TT còn được Bộ trưởng giao phụ trách lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử;

Đồng thời Bộ trưởng cũng giao theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Cục Tin học hóa; Cục An toàn thông tin; Vụ Quản lý Doanh nghiệp; Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia; Viện Chiến lược TT&TT; Trung tâm Thông tin; Viện Công nghiệp phần mềm và Nội dung số Việt Nam; Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử; Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC.