Formosa được “đặc cách” tự nhập khẩu than cho nhà máy nhiệt điện

VietTimes --  Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho phép Formosa Hà Tĩnh được tự nhập khẩu than phục vụ riêng cho hoạt động nhà máy nhiệt điện của doanh nghiệp này.
Nhà máy nhiệt điện của Công ty Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh
Nhà máy nhiệt điện của Công ty Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh

Trong thông báo mới nhất về việc cung cấp than cho sản xuất điện, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý để Công ty trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh chủ động nhập khẩu than phục vụ riêng cho hoạt động Nhà máy nhiệt điện của Công ty.

Đây được xem là trường hợp đặc biệt khi trước đó, Formosa Đồng Nai, Công ty Vedan Việt Nam, Nhà máy nhiệt điện duyên hải Trà Vinh đều đã có đề nghị được tự chủ nguồn than, nhưng chưa được chấp nhận, mặc dù các kiến nghị này được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Bộ Công thương.

Hiện tại, than tiêu thụ trong các nhà máy nhiệt điện của các công ty này, dù là để sản xuất điện cho lưới điện quốc gia hay chỉ để dùng cho nhu cầu riêng của công ty, đều phải mua thông qua các đầu mối được Chính phủ chỉ định tại Thông báo 346/TB-VPCP ngày 26/8/2014 - tức phải mua từ Tập đoàn Than - Khoáng sản (TKV), hoặc Tổng công ty than Đông Bắc.

Tuy nhiên, vì giá than nội dùng trong nhiệt điện cao hơn nhiều so với than nhập khẩu, nên nhiều doanh nghiệp muốn tự chủ nguồn than để giảm bớt chi phí sản xuất.

Do đó, một số doanh nghiệp đã đề nghị được tự nhập khẩu than phục vụ sản xuất và được Bộ Công thương sức ủng hộ chủ trương, nhưng lại chưa được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận. 

Cho đến nay, chỉ có Formosa Hà Tĩnh là doanh nghiệp đầu tiên ngoài hai đầu mối chỉ định nêu trên được Thủ tướng đồng ý cho phép chủ động nhập khẩu than phục vụ riêng cho hoạt động nhà máy nhiệt điện của doanh nghiệp này.