Đà Nẵng xem xét công nghệ đốt rác phát điện để xử lý rác tại bãi Khánh Sơn

VietTimes -- Tại cuộc họp liên quan đến Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn tại bãi rác Khánh Sơn giai đoạn 2, Công ty CP Môi trường Việt Nam đã đề xuất sử dụng công nghệ đốt rác phát điện của Công ty Everbright International (Hong Kong).
Đà Nẵng quan tâm đến việc đề xuất sử dụng công nghệ đốt rác phát điện của Công ty Everbright International (Hong Kong) cho bãi rác Khánh Sơn.
Đà Nẵng quan tâm đến việc đề xuất sử dụng công nghệ đốt rác phát điện của Công ty Everbright International (Hong Kong) cho bãi rác Khánh Sơn.

Cụ thể, tại buổi báo cáo, Công ty CP Môi trường Việt Nam - đơn vị đầu tư Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn tại bãi rác Khánh Sơn, đã đề xuất triển khai giai đoạn 2 của Dự án bằng công nghệ đốt rác phát điện. Công nghệ do đối tác Everbright International tự nghiên cứu và phát triển với nhiều ưu điểm và đang được thực hiện tại Cần Thơ với công suất tiếp nhận xử lý 146 ngàn tấn rác sinh hoạt mỗi năm và cung cấp khoảng 60 triệu Kwh điện sạch.

Theo Công ty CP Môi trường Việt Nam, hệ thống đảm bảo khói thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn châu Âu 2010, đáp ứng tiêu chuẩn Việt Nam; nước rỉ rác sau xử lý toàn bộ tái sử đụng; tiết kiệm năng lượng giảm phát thải (mỗi năm tiết kiệm lượng than khoảng 25 ngàn tấn, giảm phát thải CO2 khoảng 10,4 ngàn tấn),…

Phát biểu tại cuộc họp, ông Đặng Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan liên quan sớm có báo cáo đánh giá toàn diện về hiệu quả triển khai dự án của Công ty Everbright International tại Cần Thơ, cả về công nghệ, quy trình triển khai dự án, đánh giá của các cơ quan, Bộ, ngành Trung ương… qua đó đề xuất hướng đầu tư tại Đà Nẵng trong tháng 3/2019.

Đồng thời, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty CP Môi trường Việt Nam rà soát, báo cáo đánh giá hoạt động, hiệu quả của dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn trong giai đoạn 1 theo hướng tạo điều kiện, hỗ trợ cho công ty triển khai giai đoạn 2 dự án. 

Bên cạnh đó, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, tham mưu UBND TP một số giải pháp công nghệ xử lý rác khác, ngoài công nghệ do công ty Everbright International đề xuất, nhằm có sự lựa chọn tối ưu nhất, phù hợp nhất cho dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn giai đoạn 2.