Đà Nẵng: Triển khai tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính

VietTimes  -- Chiều 19/10, UBND TP. Đà Nẵng và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã ký thoả thuận về việc triển khai tiếp nhận hồ sơ và chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
Chiều 19/10, UBND TP. Đà Nẵng và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã ký thoả thuận về việc triển khai tiếp nhận hồ sơ và chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
Chiều 19/10, UBND TP. Đà Nẵng và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã ký thoả thuận về việc triển khai tiếp nhận hồ sơ và chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
Trên cơ sở biển bản thỏa thuận, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VN POST) sẽ tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính của tổ chức, công dân và chuyển, nộp cho cơ quan có thẩm quyền của TP. Đà Nẵng. Đồng thời, VN POST cũng sẽ nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ cơ quan có thẩm quyền và chuyển trả kết quả cho tổ chức, công dân qua dịch vụ bưu chính công ích khi các tổ chức, cá nhân có yêu cầu.
Để thuận tiện cho việc tiếp nhận và chuyển trả hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, VN POST sẽ bố trí các đại lý dịch vụ công trực tuyến tại các bưu cục trên địa bàn TP. Đà Nẵng. Bên cạnh đó, các nhân viên VN POST sẽ hướng dẫn tổ chức, công dân đăng kí và sử dụng tài khoản công dân điện tử trên hệ thống chính quyền điện tử của TP. Đà Nẵng không thu phí.
Việc UBND TP. Đà Nẵng và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ký kết thoả thuận hợp tác nhằm nâng cao chất lượng cải cách hành chính, rút ngắn thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính theo chủ trương của Chính phủ.
Được biết, mỗi tháng, Đà Nẵng có khoảng 8.000 hồ sơ thủ tục hành chính đã được trả qua chuyển phát nhanh của bưu điện. Và việc UBND TP. Đà Nẵng và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ký kết thoả thuận hợp tác sẽ tạo điều kiện tốt hơn trong việc phục vụ người dân trong qua trình tương tác dịch vụ hành chính công.