Đà Nẵng: Thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 cao nhất gần 1 tỷ đồng

VietTimes – Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng vừa công bố số liệu khảo sát về tiền lương năm 2019, thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trong các doanh nghiệp trên địa bàn.
Thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 cao nhất ở Đà Nẵng là gần 1 tỷ đồng
Thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 cao nhất ở Đà Nẵng là gần 1 tỷ đồng

Cụ thể, tiền thưởng Tết Nguyên đán 2020 đối với các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp như sau: Các công ty TNHH MTV do nhà nước giữ 100% vốn điều lệ thưởng cao nhất 90,8 triệu đồng, thấp nhất 500 ngàn đồng.

Các công ty cổ phần có vốn góp của nhà nước, tiền thưởng cao nhất là 90 triệu đồng, thấp nhất 100 ngàn đồng; doanh nghiệp dân doanh thưởng cao nhất 96 triệu đồng, thấp nhất là 150 ngàn đồng; doanh nghiệp FDI (có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài) thưởng cao nhất 93 triệu đồng, thấp nhất là 638 ngàn đồng;

Khối các doanh nghiệp trong khu công nghiệp: công ty cổ phần có vốn góp của nhà nước thưởng cao nhất 5 triệu, thấp nhất 3 triệu đồng; doanh nghiệp FDI thưởng cao nhất 155,5 triệu, thấp nhất 500 ngàn đồng. Đặc biệt, các doanh nghiệp dân doanh tiền thưởng cao nhất lên đến 927,82 triệu đồng, thấp nhất là 3,5 triệu đồng.

Đối với tiền thưởng Tết Dương lịch, các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp có mức thưởng như sau: Các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ cao nhất là 49,3 triệu đồng, thấp nhất là 300 ngàn đồng; các công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước thưởng cao nhất 50 triệu đồng, thấp nhất là 100 ngàn đồng; các doạnh nghiệp dân doanh thưởng cao nhất 23,5 triệu đồng, thấp nhất là 100 ngàn đồng; các doanh nghiệp FDI thưởng cao nhất 209 triệu đồng, thấp nhất 300 ngàn đồng;

Khối các doanh nghiệp trong khu công nghiệp: Các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước thưởng cao nhất 1 triệu đồng, thấp nhất 500 ngàn đồng; các doanh nghiệp FDI thưởng cao nhất 35,5 triệu đồng, thấp nhất 100 ngàn đồng; các doanh nghiệp dân doanh thưởng cao nhất 55 triệu đồng, thấp nhất 100 ngàn đồng.

Cũng theo Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng, năm 2018, các doanh nghiệp dân doanh cũng đứng đầu danh sách thưởng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi tại Đà Nẵng, với mức thưởng cao nhất hơn 411 triệu đồng.