Quảng Nam: Xuất hiện doanh nghiệp thưởng Tết Nguyên đán 600 triệu đồng/người

VietTimes -- Mức thưởng cao nhất thuộc về Doanh nghiệp FDI trong khu công nghiệp với mức thưởng 600 triệu đồng/người; tiếp đến là doanh nghiệp dân doanh với mức thưởng 50 triệu đồng/người; doanh nghiệp do nhà nước nắm 100% vốn điều lệ với mức thưởng 9,8 triệu đồng/người.

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có báo cáo về tình hình thưởng Tết cho công nhân lao động trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có báo cáo về tình hình thưởng Tết cho công nhân lao động trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Theo báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội  tỉnh Quảng Nam, các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh đã có báo cáo về tình hình thưởng Tết cho công nhân lao động trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Cụ thể, có 47/53 DN có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán 2019 cho người lao động với mức thưởng như sau: Mức thưởng cao nhất thuộc về Doanh nghiệp FDI trong khu công nghiệp với mức thưởng 600 triệu đồng/người; tiếp đến là doanh nghiệp dân doanh với mức thưởng 50 triệu đồng/người; doanh nghiệp do nhà nước nắm 100% vốn điều lệ với mức thưởng 9,8 triệu đồng/người.

Khối doanh nghiệp FDI có mức thưởng thấp nhất là 1,5 triệu đồng/người; tiếp đến là doanh nghiệp dân doanh 3 triệu đồng/người; và công ty TNHH MTV do nhà nước nắm 100% vốn điều lệ là 3,2 triệu đồng/người.

Đối với các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp, mức thưởng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, cao nhất thuộc về doanh nghiệp dân doanh với mức 220 triệu đồng/người; doanh nghiệp FDI là 90,9 triệu đồng/người; công ty có cổ phần vốn góp của nhà nước với mức 80 triệu đồng/người; công ty TNHH MTV do nhà nước nắm 100% vốn điều lệ 41 triệu đồng/người.

Mức thưởng thấp nhất thuộc về công ty có cổ phần, vốn góp của nhà nước với 1,3 triệu đồng/người; 1,85 triệu đồng/người là doanh nghiệp dân doanh; 3,31 triệu đồng/người là doanh nghiệp FDI; doanh nghiệp do nhà nước nắm 100% vốn điều lệ có mức thưởng 5 triệu đồng/người.

Đối với mức thưởng Tết Dương lịch 2019, đã có 36/53 doanh nghiệp công bố mức thưởng Tết dương lịch 2019, cụ thể như sau: Đối với doanh nghiệp trong khu công nghiệp: doanh nghiệp FDI có mức thưởng Tết dương lịch 2019 cao nhất là 10,2 triệu đồng/người; Doanh nghiệp do nhà nước nắm 100% vốn điều lệ với mức thưởng 9,8 triệu đồng/người; doanh nghiệp dân doanh có mức thưởng 3 triệu đồng/người.

Mức thưởng thấp nhất thuộc về doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp FDI với mức 100.000 đồng/người; tiếp đến là doanh nghiệp do nhà nước nắm 100% vốn điều lệ với mức thưởng 3,2 triệu đồng/người.

Đối với các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp: Doanh nghiệp dân doanh có mức thưởng  là 110 triệu đồng/người; tiếp đến là công ty có cổ phần, vốn góp của nhà nước với mức 30 triệu đồng/người; doanh nghiệp do nhà nước nắm 100% vốn điều lệ với mức thưởng 1 triệu đồng/người; doanh nghiệp dân doanh có mức thưởng thấp nhất là 100.000 đồng/người; công ty có cổ phần vốn góp của nhà nước có mức thưởng thấp nhất 300.000 đồng/người; doanh nghiệp do nhà nước nắm 100% vốn điều lệ với mức thưởng 1,0triệu  đồng/người.