Đà Nẵng: Sớm xây dựng Đề án chính quyền đô thị trình Quốc hội xem xét cho thí điểm

VietTimes – Đó là chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa trong buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng vừa diễn ra ngày 6/9.
Nếu được thông qua, Đà Nẵng sẽ thí điểm mô hình Chính quyền đô thị
Nếu được thông qua, Đà Nẵng sẽ thí điểm mô hình Chính quyền đô thị

Theo Sở Nội vụ TP, phương án được đề xuất để xây dựng chính quyền đô thị tại Đà Nẵng là mô hình tổ chức một cấp chính quyền (cấp TP) và 2 cấp hành chính (quận, huyện và phường, xã).

Trong đó, tổ chức chính quyền cấp TP gồm có HĐND, UBND như hiện nay; các cơ quan chuyên môn của UBND TP sẽ căn cứ quy định khung theo Nghị định của Chính phủ, đồng thời, trong quá trình nghiên cứu sẽ đề xuất bổ sung một số cơ quan phù hợp tình hình thực tế và yêu cầu quản lý nhà nước ở đô thị.

Tại quận, huyện và phường, xã. đề xuất không tổ chức HĐND, chỉ tổ chức cơ quan hành chính theo thiết chế UBND.

Lộ trình thực hiện dự kiến thông qua các bước gồm: tổ chức các hội thảo khoa học phục vụ nghiên cứu, xây dựng đề án (dự kiến vào tháng 9 hoặc 10/2019); tổ chức lấy ý kiến chính thức của các bộ, ngành Trung ương (vào tháng 11/2019); báo cáo dự thảo với Hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ TP, HĐND TP (vào tháng 12/2019).

Sau khi hoàn thiện sẽ báo cáo Chính phủ vào tháng 1/2020; báo cáo Đảng đoàn Quốc hội tháng 1/2020 và Bộ Chinh trị tháng 2/2020. Sau khi được sự chấp thuận của Bộ Chính trị, sẽ hoàn thiện đề án báo cáo, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chủ trì để chuẩn bị những văn bản cần thiết trình Quốc hội ban hành Nghị quyết cho phép thực hiện thí điểm vào kỳ họp Quốc hội tháng 5/2020.

Cũng theo Sở Nội vụ, Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị TP Đà Nẵng theo Nghị quyết số 43-NQ/TW được xây dựng trên cơ sở kế thừa những nghiên cứu trong giai đoạn 2008-2014 về dự thảo mô hình chính quyền đô thị TP Đà Nẵng (đã báo cáo Ban cán sự Đảng Chính phủ nhưng chưa được thông qua trong giai đoạn này); Và kế thừa kinh nghiệm thực tiễn của việc thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường giai đoạn 2008-2016 của Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, Đề án dựa trên cơ sở tiếp tục nghiên cứu bổ sung, cập nhật các quy định hiện hành theo chủ trương Nghị quyết số 43-NQ/TW, trong đó có nghiên cứu vận dụng phù hợp với điều kiện của TP Đà Nẵng các nội dung cơ bản của Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị thành phố Hà Nội đã báo cáo và được Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Đảng đoàn Quốc hội và Bộ Chính trị thông qua; tiếp thu các ý kiến định hướng của Bộ Nội vụ và tư vấn của Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước, đơn vị tư vấn cho thành phố Hà Nội xây dựng đề án.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho rằng, Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị là một trong những giải pháp then chốt, có ý nghĩa quan trọng đối với việc triển khai thành công Nghị quyết số 43-NQ/TW. Vì mọi đề xuất về cơ chế, chính sách đặc thù đều phụ thuộc vào cơ chế phân cấp, phân quyền trong quản lý chính quyền.

Bên cạnh việc thống nhất về mặt chủ trương đối với đề cương và lộ trình xây dựng đề án, ông Trương Quang Nghĩa đề nghị tất cả các cơ quan Đảng, các sở, ngành, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao theo đúng tiến độ đề ra, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành,cơ quan Trung ương liên quan trong quá trình xây dựng Đề án.