Đà Nẵng ra Quy chế “siết chặt” bán hàng đa cấp trên địa bàn

VietTimes -- Quy chế gồm 3 Chương và 20 điều áp dụng đối với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan trong quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp và nêu rõ trách nhiệm nếu để xảy vi phạm.
Đà Nẵng ra Quy chế “siết chặt” bán hàng đa cấp trên địa bàn
Đà Nẵng ra Quy chế “siết chặt” bán hàng đa cấp trên địa bàn

Theo Quyết định số 6888/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ yêu cầu các sở, ban ngành và đơn vị liên quan trong quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn Đà Nẵng nêu cao trách nhiệm, phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên lĩnh vực, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình tránh để xảy ra những trường hợp tổ chức lôi kéo, bán hàng đa cấp lừa đảo, dụ dỗ, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Sở Công thương Đà Nẵng sẽ là cơ quan đầu mối chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND TP thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn TP. Sở Công Thương phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan như Sở KH-ĐT, Sở Y tế, Sở Ngoại vụ, Sở NN-PTNT, Sở KH-CN, Sở TT-TT, Công an TP,  Cục Thuế TP, Chi cục QLTT, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại Đà Nẵng và UBND các quận, huyện thường xuyên giám sát, kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp được Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương) cấp và nội dung thông báo hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn, tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp, việc tạm dừng, chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp... 

Quy chế nêu rõ, Các Sở ban ngành, UBND các quận, huyện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền của mình có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện Quy chế. Ngoài báo cáo đột xuất (nếu có), định kỳ trước ngày 31/12 hàng năm các cơ quan gửi báo cáo kết quả công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm liên quan đến bán hàng đa cấp trên địa bàn; Các bộ, công chức, người lao động khi thi hành công vụ nếu vi phạm các quy định của Quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm mà xử lý theo quy định của pháp luật